Báo cáo thực tập tại Viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn và trung tâm tư vấn chính sách nông nghiệp

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VÀ TRUNG TÂM TƯ VẤN CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP 2

I.1. ĐÔI NÉT VỀ VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN 2

I.1.1. Thành lập: 2

I.1.2. Vị trí của IPSARD trong Bộ NN và PTNT: 2

I.1.3. Chức năng và nhiệm vụ: 2

I.1.4. Nhân sự: 3

I.1.5. Cơ cấu tổ chức: 4

I.1.6. Một số sản phẩm: 5

I.1.7. Các đề tài đã và đang nghiên cứu 9

I.1.8. Các dự án hợp tác quốc tế đang thực hiện: 9

I. ĐÔI NÉT VỀ TRUNG TÂM TƯ VẤN CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP 10

I.2.1. Giới thiệu: 10

I.2.1.1. Giới thiệu chung về Trung tâm tư vấn Chính sách Nông Nghiệp: 10

I.2.1.2. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ: 11

I.2.1.3. Mối quan hệ giữa Trung tâm và các Cơ quan: 11

I.2.2.Tổ chức bộ máy của Trung tâm: 12

I.2.3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: 13

I.2.3.1. Chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Trung tâm: 13

I.2.3.2. Chức năng quyền hạn của các phòng ban của Trung tâm: 14

I.2.3.3. Trách nhiệm và quyền hạn của Cán bộ công nhân viên của Trung tâm: 17

I.2.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật, tài chính 20

I.2.5. Thực trạng của Trung tâm hiện nay: 22

CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ 25

KẾT LUẬN 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY