Báo cáo Thực tập tại Trung tâm Thông tin Thương mại

Theo nội dung thông tin trong các nhóm thông tin được thu thập xử lý, thông tin được lưu trữ theo nguyên tắc thông tin mới đứng trước thông tin cũ. Như vậy khi xuất hiện một thông tin cần lưu trữc hệ thốn cần phân tích xem thông tin mới được đưa vào sẽ nằm ở vị trí nào theo thời gian.Số lượng và chủng loại thông tin thì rất nhiều. Vì vậy đối với mỗi sản phẩm dịch vụ thông tin chỉ chứa đựng một sản lượng thông tin có hạn. Khi thông tin về một hàng, một sản phẩm, dịch vụ vượt quá giới hạn cho phép thì hệ thống sẽ chuyển những thông tin này sang hệ thống lưu trữ dươí dạng khác nhau như đĩa quang hoặc băng từ.

Theo nội dung thông tin trong các nhóm thông tin được thu thập xử lý, thông tin được lưu trữ theo nguyên tắc thông tin mới đứng trước thông tin cũ. Như vậy khi xuất hiện một thông tin cần lưu trữc hệ thốn cần phân tích xem thông tin mới được đưa vào sẽ nằm ở vị trí nào theo thời gian.

Số lượng và chủng loại thông tin thì rất nhiều. Vì vậy đối với mỗi sản phẩm dịch vụ thông tin chỉ chứa đựng một sản lượng thông tin có hạn. Khi thông tin về một hàng, một sản phẩm, dịch vụ vượt quá giới hạn cho phép thì hệ thống sẽ chuyển những thông tin này sang hệ thống lưu trữ dươí dạng khác nhau như đĩa quang hoặc băng từ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY