Báo cáo Thực tập tại Trạm Y Tế Phường 8 - Quận Phú Nhuận - Thành Phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤCPHẦN 1 GỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP1.1./Tên đơn vị và địa chỉ đơn thực tập 81.2/.Nhiệm vụ quy mô tổ chức 81.3/.Chỉ tiêu , kế koạch và thành tích hoạt động 9 1. 3.1./Công tác dược 9 1. 3.2/.Các chỉ tiêu :* Vệ sinh an toàn thực phẩm 9* Tiêm chủng mở rộng 9* Chương trình vệ sinh ngoại cảnh 9* Chương trình kế hoạch hóa gia đình 9 * Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng 9* Công tác khám chữa bệnh và kết hợp điều trị đông tây y 10* Chương trình phòng chống Vitamin A 10* Công tác phòng chống Lao, Phong. 10*Chương trình phòng chống bướu cổ 10*Công tác phòng chống HIV/AIDS 10*Công tác phòng chống sốt xuất huyết 11 1.3.3./ Kế hoạch 12 1. 3.4/. Thành tích 121.4./ Chức năng và nhiệm vụ của dược sĩ trung cấp tại cơ sở 12PHẦN 2 KẾT QUẢ THỰC TẬP 132. 1/ Kế hoạch cung ứng thuốc và kinh phí mua thuốc 13 2. 1.1/.Dự trù , xuất nhập , nhập và tồn thuốc 13 2. 1.2./Các loại sổ sách 162.2/.Sắp xếp , trình bày quy trình cấp thuốc 17 2.2.1/ các loại thuốc cấp cứu 17 2.2.2/ Thuốc các chương trình y tế khác (chương trình và tên thuốc ) 22 2. 2.3./Sắp xếp và trình bày thuốc 24 2.2.4/Sắp xếp thuốc 24 2.2.5/Trình bày thuốc 24 2.2.6/.Quy trình cấp phát thuốc 26 2.3.Tham gia hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn 262.4.Theo dõi thống kê hiện tượng phản ứng có hại của thuốc 273.1.Đơn thuốc tại trạm y tế 274.1.Vườn thuốc nam 34PHẦN 3. KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ 443.1.Kết luận 443.2.Kiến nghị 44

MỤC LỤC

PHẦN 1 GỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

1.1./Tên đơn vị và địa chỉ đơn thực tập 8

1.2/.Nhiệm vụ quy mô tổ chức 8

1.3/.Chỉ tiêu , kế koạch và thành tích hoạt động 9

1. 3.1./Công tác dược 9

1. 3.2/.Các chỉ tiêu :

* Vệ sinh an toàn thực phẩm 9

* Tiêm chủng mở rộng 9

* Chương trình vệ sinh ngoại cảnh 9

* Chương trình kế hoạch hóa gia đình 9

* Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng 9

* Công tác khám chữa bệnh và kết hợp điều trị đông tây y 10

* Chương trình phòng chống Vitamin A 10

* Công tác phòng chống Lao, Phong. 10

*Chương trình phòng chống bướu cổ 10

*Công tác phòng chống HIV/AIDS 10

*Công tác phòng chống sốt xuất huyết 11

1.3.3./ Kế hoạch 12

1. 3.4/. Thành tích 12

1.4./ Chức năng và nhiệm vụ của dược sĩ trung cấp tại cơ sở 12

PHẦN 2 KẾT QUẢ THỰC TẬP 13

2. 1/ Kế hoạch cung ứng thuốc và kinh phí mua thuốc 13

2. 1.1/.Dự trù , xuất nhập , nhập và tồn thuốc 13

2. 1.2./Các loại sổ sách 16

2.2/.Sắp xếp , trình bày quy trình cấp thuốc 17

2.2.1/ các loại thuốc cấp cứu 17

2.2.2/ Thuốc các chương trình y tế khác (chương trình và tên thuốc ) 22

2. 2.3./Sắp xếp và trình bày thuốc 24

2.2.4/Sắp xếp thuốc 24

2.2.5/Trình bày thuốc 24

2.2.6/.Quy trình cấp phát thuốc 26

2.3.Tham gia hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn 26

2.4.Theo dõi thống kê hiện tượng phản ứng có hại của thuốc 27

3.1.Đơn thuốc tại trạm y tế 27

4.1.Vườn thuốc nam 34

PHẦN 3. KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ 44

3.1.Kết luận 44

3.2.Kiến nghị 44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY