Báo cáo thực tập tại Sở giao dịch I ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

N ăm qua là thời kỳ khó khăn về ngoại tệ do nguồn mua ngoại tệ không đáng kể tỷ giá ngoại tệ biến động, NHNN chỉ ưu tiên bán các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu . Để có nguồn ngoại tệ giữ được khách hàng, nhất là những khách hàng nhập khẩu làm tăng dư nợ, Sở đã tranh thủ NHNNVN, NHNo $ PTNTVN, tranh thủ các ngân hàng bạn, sự cộng tác thông cảm của khách hàng trong việc xử lý ngoại tệ. Chín tháng qua có kết quả mua bán ngoại tệ như sau: Doanh số mua vào (kể cả ngoại tệ khác quy đổi): 50,2 triệu USD Doanh số bán ra (kể cả ngoại tệ khác quy đổi): 47,5 triệu USD Sở đã tiếp nhận hồ sơ, làm thủ tục thanh toán kịp thời cho khách hàng theo thông kệ quốc tế, kết quả:- Thanh toán hàng nhập khẩu 153 món, số tiền 39 triệu USD- Thanh toán hàng xuất khẩu 20 món, số tiền 2,3 triệu USD- Thanh toán chuyển tiền 133 món, số tiền 9,9 triệu USD Thông qua giao dịch, Sở đã tổ chức ký kết hợp đồng mua ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, các chi nhánh trong hệ thống ngân hàng nông nghiệp , các đơn vị kinh tế xuất khẩu hàng hoá phục vụ cho nhu cầu thanh toán, tranh thủ được Sở đầu mối để có nguồn ngoại tệ thanh toán lúc khan hiếm

N ăm qua là thời kỳ khó khăn về ngoại tệ do nguồn mua ngoại tệ không đáng kể tỷ giá ngoại tệ biến động, NHNN chỉ ưu tiên bán các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu . Để có nguồn ngoại tệ giữ được khách hàng, nhất là những khách hàng nhập khẩu làm tăng dư nợ, Sở đã tranh thủ NHNNVN, NHNo $ PTNTVN, tranh thủ các ngân hàng bạn, sự cộng tác thông cảm của khách hàng trong việc xử lý ngoại tệ. Chín tháng qua có kết quả mua bán ngoại tệ như sau:

Doanh số mua vào (kể cả ngoại tệ khác quy đổi): 50,2 triệu USD

Doanh số bán ra (kể cả ngoại tệ khác quy đổi): 47,5 triệu USD

Sở đã tiếp nhận hồ sơ, làm thủ tục thanh toán kịp thời cho khách hàng theo thông kệ quốc tế, kết quả:

- Thanh toán hàng nhập khẩu 153 món, số tiền 39 triệu USD

- Thanh toán hàng xuất khẩu 20 món, số tiền 2,3 triệu USD

- Thanh toán chuyển tiền 133 món, số tiền 9,9 triệu USD

Thông qua giao dịch, Sở đã tổ chức ký kết hợp đồng mua ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, các chi nhánh trong hệ thống ngân hàng nông nghiệp , các đơn vị kinh tế xuất khẩu hàng hoá phục vụ cho nhu cầu thanh toán, tranh thủ được Sở đầu mối để có nguồn ngoại tệ thanh toán lúc khan hiếm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY