Báo cáo Thực tập tại Phòng Tài chính - Vật giá quận Hoàn Kiếm

Từ những nhiệm vụ cụ thể đề ra cho phòng Tài chính – Vật giá quận Hoàn Kiếm, cơ cấu tổ chức của đơn vị làm sao phải đáp ứng được yêu cầu về tinh gọn bộ máy, thuận tiện cho quá trình quản lý, tạo hiệu quả cao trong hoạt động và hơn hết phù hợp với biên chế sẵn có. Hiện nay, phòng Tài chính – Vật giá quận Hoàn Kiếm được tổ chức theo mô hình sau:

Từ những nhiệm vụ cụ thể đề ra cho phòng Tài chính – Vật giá quận Hoàn Kiếm, cơ cấu tổ chức của đơn vị làm sao phải đáp ứng được yêu cầu về tinh gọn bộ máy, thuận tiện cho quá trình quản lý, tạo hiệu quả cao trong hoạt động và hơn hết phù hợp với biên chế sẵn có. Hiện nay, phòng Tài chính – Vật giá quận Hoàn Kiếm được tổ chức theo mô hình sau:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY