Báo cáo thực tập tại phòng kỹ thuật, ban biên tập truyền hình cáp, đài THVN

MỤC LỤC

Lời nói đầu .1

Phần I – Tổng quan về Đài THVN 2

I - Lịch sử hình thành và phát triển của Đài THVN

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Đài THVN .3

2. Vai trò .5

II – Cơ cấu tổ chức của Đài THVN 7

4. Các tổ chức giúp việc Tổng giám đốc

5. Các tổ chức sản xuất chương trình 8

6. Các tổ chức khác . .9

III – Ban biên tập truyền hình Cáp .10

Nhiêm vụ các phòng trong Ban biên tập truyền hình Cáp . .11

IV – Công nghệ sản xuất chương trình truyền hình .13

1. Sơ đồ khối .13

2. Nhiệm vụ, chức năng của tứng khối .14

Phần II - Giới thiệu phần mềm Avid Express Pro HD .16

I – Tổng quan về hệ thống dựng Avid Express Pro HD

1. Cấu taọ phần cứng hệ thống

2. Sơ đồ đấu nối hệ thống dựng 17

II - Hệ thống phần mềm Avid Express Pro HD .18

1. Phần mềm dựng phi tuyến Avid Xpress Pro HD

2. Bộ phần mềm Avid Studio Toolkit .19

III – Khởi tạo một tập tin Project .20

1. Khởi động hệ thống

2. Làm việc với Project .21

IV - Nhập dữ liệu cho tập tin Project .23

4. Toạ xoá các Bin trong cửa sổ Project .24

5. Làm việc trong chế độ Capture

6. Import File tư liệu trong hệ thống vào Bin .27

V - Thực hiện việc cắt tỉa và biên tập các clip trên Timeline .28

1. S¬ l­îc vÒ c¸c c«ng cô .29

2. Tạo một Sequence mới.

3. Chèn ( đè ) cảnh vào trong Sequence 30

4. DÞch chuyÓn thay thÕ Clip trong Sequence 31

5. Làm việc với chế độ Trimming .33

VI – Gán và hiệu chỉnh kỹ xảo cho các clip trên Timeline .34

2. Chỉnh sửa màu trong Avid Xpress pro

3. Gán và hiệu chỉnh các kỹ xảo .35

VII – Chèn và xử lí âm thanh 37

1. Chèn âm thanh vào trong Timeline

2. Thực hiện ghi âm lồng tiếng . .38

3. Thực hiện việc vuốt tiếng 39

VIII - Tạo chữ và phụ đề cho chương trình

IX - Xuất Project .41

3. Xuất tác phẩm dựng ra băng.

4. Xuất ra các định dạng File khác .42

Phần III - Khai thác máy ghi hình Betacam PVW – 2800 .44

Chương I - Giới thiệu chung về Betacam PVW – 2800

Chương II - Phần mặt máy Betacam PVW – 2800 .45

A. Phần trên của mặt máy

B. Phần duới của mặt máy .50

C. Mặt điểu chỉnh hệ thống của máy ghi System Panel 58

Chương III - Mặt sau của máy ghi .63

Chương IV - Chỉ tiêu kỹ thuật .65

Phần IV – Công nghệ sản xuất chương trình Nhà tròn . 69

Lời kết .72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY