Báo cáo thực tập tại Ngân hàng Nông nghiệp Thường Tín

Ngân hàng Nông nghiệp Thường Tín hoạt động như một ngân hàng thương mại chủ yếu cho vay ngắn hạn, cho vay trung hạn chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trng tổng số dư nợ. Chức năng của ngân hàng thương mại nói chung là huy đông vốn tiền gửi của khách hàng ( huy động vốn tiền gửi ngắn hạn và không có kỳ hạn ) do đó sử dụng vốn để cho vay ngắn hạn chính là làm phương tiện thanh toán.Ngân hàng Nông nghiệp Thường Tín đã tiến hành cho vay cả vốn lưu động và vốn cố định trong đó tín dụng vốn lưu động chiếm tỷ trọng cao hơn. Tính đến ngày 30/6/2000 tín dụng vốn lưu động đạt được là 57590 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 88% và tín dụng vốn cố định là 8155 triệu đồng chiếm tỷ trọng 12 % trong tổng số dư nợ. Về vấn đề sử dụng vốn ngân hàng có được đánh giá tốt hay không, không phải chỉ căn cứ vào số dư nợ cho vay có tăng hơn không mà phải xem xét của vấn đề chất lượng cho vay như thế nào, tức là phải xem xét vốn ngân hàng cho vay có được sử dụng đúng mục đích không, có được trả nợ hay không và nhất là có trả nợ đúng hạn hay không. Do đó, việc đánh giá tình hình sử dụng vốn của ngân hàng phải xem xét trên các chỉ tiêu kết cấu tổng mức dư nợ ( trong đó mức dư nợ tín dụng tài sản lưu động và dư nợ tín dụng tài sản cố định ) cho vay - thu nợ, nợ quá hạn.

Ngân hàng Nông nghiệp Thường Tín hoạt động như một ngân hàng thương mại chủ yếu cho vay ngắn hạn, cho vay trung hạn chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trng tổng số dư nợ. Chức năng của ngân hàng thương mại nói chung là huy đông vốn tiền gửi của khách hàng ( huy động vốn tiền gửi ngắn hạn và không có kỳ hạn ) do đó sử dụng vốn để cho vay ngắn hạn chính là làm phương tiện thanh toán.

Ngân hàng Nông nghiệp Thường Tín đã tiến hành cho vay cả vốn lưu động và vốn cố định trong đó tín dụng vốn lưu động chiếm tỷ trọng cao hơn. Tính đến ngày 30/6/2000 tín dụng vốn lưu động đạt được là 57590 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 88% và tín dụng vốn cố định là 8155 triệu đồng chiếm tỷ trọng 12 % trong tổng số dư nợ. Về vấn đề sử dụng vốn ngân hàng có được đánh giá tốt hay không, không phải chỉ căn cứ vào số dư nợ cho vay có tăng hơn không mà phải xem xét của vấn đề chất lượng cho vay như thế nào, tức là phải xem xét vốn ngân hàng cho vay có được sử dụng đúng mục đích không, có được trả nợ hay không và nhất là có trả nợ đúng hạn hay không. Do đó, việc đánh giá tình hình sử dụng vốn của ngân hàng phải xem xét trên các chỉ tiêu kết cấu tổng mức dư nợ ( trong đó mức dư nợ tín dụng tài sản lưu động và dư nợ tín dụng tài sản cố định ) cho vay - thu nợ, nợ quá hạn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY