Báo cáo Thực tập tại khoa dược Bệnh Viện 198 Bộ Công An

LỤC MỤCSTT NỘI DUNG Trang1 Giới thiệu về bệnh viện 12 Nắm được chức năng nhiệm vụ ,tổ chức cung ứng thuốc của khoa dược và nhiệm vụ cụ thể của người dược sỹ trung cấp pha chế hoặc cấp phát 3 Công tác cung ứng thuốc phòng ,chữa bệnh tại bệnh viện 4 Hoạt động của hội đồng thuốc bệnh viện 5 Kỹ thuật sắp xếp ,bảo quản thuốc ,y dụng cụ tại kho chính 6 Công tác cấp phát thuốc tại kho lẻ 7 Công thức và kỹ thuật pha chế tự túc của một số thuốc tại khoa Dược 8 Cơ số thuốc dự trữ phòng chống dịch ,bão lũ 9 Cơ số thuốc cấp cứu tại các khoa điều trị 10 Sử dụng thuốc tại các khoa điều trị 11 Công tác hợp lý ,an toàn Dược tại các khoa 12 Thống kê các loại nguyên liệu ,thành phẩm 13 Ghi chép các loại biểu mẫu ,sổ sách ,thẻ kho xuất nhập thuốc 14 Sưu tầm các loại nhãn thuốc 9915 Tổng kết đợt thực tập 16 Nhận xét của khoa dược 17 Lục mục

LỤC MỤC

STT NỘI DUNG Trang

1 Giới thiệu về bệnh viện 1

2 Nắm được chức năng nhiệm vụ ,tổ chức cung ứng thuốc của khoa dược và nhiệm vụ cụ thể của người dược sỹ trung cấp pha chế hoặc cấp phát

3 Công tác cung ứng thuốc phòng ,chữa bệnh tại bệnh viện

4 Hoạt động của hội đồng thuốc bệnh viện

5 Kỹ thuật sắp xếp ,bảo quản thuốc ,y dụng cụ tại kho chính

6 Công tác cấp phát thuốc tại kho lẻ

7 Công thức và kỹ thuật pha chế tự túc của một số thuốc tại khoa Dược

8 Cơ số thuốc dự trữ phòng chống dịch ,bão lũ

9 Cơ số thuốc cấp cứu tại các khoa điều trị

10 Sử dụng thuốc tại các khoa điều trị

11 Công tác hợp lý ,an toàn Dược tại các khoa

12 Thống kê các loại nguyên liệu ,thành phẩm

13 Ghi chép các loại biểu mẫu ,sổ sách ,thẻ kho xuất nhập thuốc

14 Sưu tầm các loại nhãn thuốc 99

15 Tổng kết đợt thực tập

16 Nhận xét của khoa dược

17 Lục mục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY