Báo cáo Thực tập tại Công ty Xây dựng Ngân Hàng

Do đặc điểm và nhiệm vụ của Công ty là ngành xây dựng cơ bản, chủ yếu là tham gia thi công xây dựng sửa chữa và thầu các công trình vừa và nhỏ nên máy móc thiết bị của Công ty tương đối đa dạng, phong phú cả về chủng loại, chất lượng và số lượng. Hiện nay Công ty đang quản lý tài sản máy móc thiết bị bao gồm ôtô, máy cẩu, các loại máy chuyên dụng để phục vụ sản xuất thi công, Trình độ trang bị kỹ thuật của Công ty là sự kết hợp giữa đầu tư đổi mới, cải tiến từng bộ phận, nhiều máy móc lạc hậu đã khấu hao hết mà vẫn còn sử dụng. Đặc điểm này ảnh hưởng dến một số chỉ số tài chính như: hệ số sinh lợi tài sản, hệ số sử dụng tài sản cố định, hệ số sử dụng tổng tài sản. Vì đầu tư quá nhiều hay quá ít sẽ gây ra sự chênh lệch trong tỷ trọng tổng tài sản hay đầu tư quá nhiều vào tài sản cố định thì các máy móc thiết bị này chưa thể phát huy hết công suất trong năm đầu tư nên làm giảm hiệu suất sử dụng tài sản cố định, doanh lợi doanh thu, Trong những năm tới việc đầu tư các phương tiện, máy móc thiết bị hiện đại sẽ được Công ty cố gắng tăng cường hơn nữa để phục vụ cho quá trình thi công xây dựng nhămg tăng năng suất chất lượng và tiến độ công trình rút ngắn thời gian thi công và tiết kiệm chi phí nhân công, thuê máy móc, Số lượng và tình trạng cơ cấu máy móc của Công ty được thể hiện qua bảng sau:

Do đặc điểm và nhiệm vụ của Công ty là ngành xây dựng cơ bản, chủ yếu là tham gia thi công xây dựng sửa chữa và thầu các công trình vừa và nhỏ nên máy móc thiết bị của Công ty tương đối đa dạng, phong phú cả về chủng loại, chất lượng và số lượng. Hiện nay Công ty đang quản lý tài sản máy móc thiết bị bao gồm ôtô, máy cẩu, các loại máy chuyên dụng để phục vụ sản xuất thi công, Trình độ trang bị kỹ thuật của Công ty là sự kết hợp giữa đầu tư đổi mới, cải tiến từng bộ phận, nhiều máy móc lạc hậu đã khấu hao hết mà vẫn còn sử dụng. Đặc điểm này ảnh hưởng dến một số chỉ số tài chính như: hệ số sinh lợi tài sản, hệ số sử dụng tài sản cố định, hệ số sử dụng tổng tài sản. Vì đầu tư quá nhiều hay quá ít sẽ gây ra sự chênh lệch trong tỷ trọng tổng tài sản hay đầu tư quá nhiều vào tài sản cố định thì các máy móc thiết bị này chưa thể phát huy hết công suất trong năm đầu tư nên làm giảm hiệu suất sử dụng tài sản cố định, doanh lợi doanh thu, Trong những năm tới việc đầu tư các phương tiện, máy móc thiết bị hiện đại sẽ được Công ty cố gắng tăng cường hơn nữa để phục vụ cho quá trình thi công xây dựng nhămg tăng năng suất chất lượng và tiến độ công trình rút ngắn thời gian thi công và tiết kiệm chi phí nhân công, thuê máy móc, Số lượng và tình trạng cơ cấu máy móc của Công ty được thể hiện qua bảng sau:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY