Báo cáo Thực tập tại công ty xây dựng công trình giao thông Việt - Lào

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN CHUNG 2I. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 21. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Công ty Xây dựng Công trình giao thông Việt - Lào 22. Chức năng nhiệm vụ của công ty 43. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 54. Tổ chức bộ máy kế toán. 75. Hình thức kế toán áp dụng tại đơn vị 96. Tổ chức sản xuất 117. Những thuận lợi khó khăn chủ yếu tới tình hình sản xuất thi công của công ty 12II. Các phần hành kế toán tại công ty xây dựng CTGT Việt Lào 131. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 232. Đối tượng tính giá thành 243. Chứng từ sử dụng - Nội dung các khoản mục chi phí 244. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 25PHẦN II : CHUYÊN ĐỀ 29I. Lý do chọn chuyên đề 29II. Những thuận lợi và khó khăn tại công ty ảnh hưởng đến công tác kế toán vốn bằng tiền. 301. Kế toán vốn bằng tiền 311.1. Nguyên tắc quản lý vốn bằng tiền của Công ty xây dựng công trình giao thông Việt - Lào 311.2. Thủ tục lập và trình tự luân chuyển chứng từ tiền mặt 32II. Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty XDCT Việt - Lào 371. Nội dung phản ánh các khoản vốn bằng tiền 372. Kế toán tiền gửi ngân hàng 512.1. Tiền gửi 512.2. Trình tự ghi sổ 51III. Kế toán tiền đang chuyển tại công ty xây dựng công trình giao thông Việt Lào 581. Chứng từ và sổ sách sử dụng 582. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở công ty 58NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG 64 1. Những thành tựu trong công tác 642. Một số ý kiến đề nghị kiến nghị 65PHẦN KẾT LUẬN 67

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN CHUNG 2

I. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 2

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Công ty Xây dựng Công trình giao thông Việt - Lào 2

2. Chức năng nhiệm vụ của công ty 4

3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 5

4. Tổ chức bộ máy kế toán. 7

5. Hình thức kế toán áp dụng tại đơn vị 9

6. Tổ chức sản xuất 11

7. Những thuận lợi khó khăn chủ yếu tới tình hình sản xuất thi công của công ty 12

II. Các phần hành kế toán tại công ty xây dựng CTGT Việt Lào 13

1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 23

2. Đối tượng tính giá thành 24

3. Chứng từ sử dụng - Nội dung các khoản mục chi phí 24

4. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 25

PHẦN II : CHUYÊN ĐỀ 29

I. Lý do chọn chuyên đề 29

II. Những thuận lợi và khó khăn tại công ty ảnh hưởng đến công tác kế toán vốn bằng tiền. 30

1. Kế toán vốn bằng tiền 31

1.1. Nguyên tắc quản lý vốn bằng tiền của Công ty xây dựng công trình giao thông Việt - Lào 31

1.2. Thủ tục lập và trình tự luân chuyển chứng từ tiền mặt 32

II. Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty XDCT Việt - Lào 37

1. Nội dung phản ánh các khoản vốn bằng tiền 37

2. Kế toán tiền gửi ngân hàng 51

2.1. Tiền gửi 51

2.2. Trình tự ghi sổ 51

III. Kế toán tiền đang chuyển tại công ty xây dựng công trình giao thông Việt Lào 58

1. Chứng từ và sổ sách sử dụng 58

2. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở công ty 58

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG 64

1. Những thành tựu trong công tác 64

2. Một số ý kiến đề nghị kiến nghị 65

PHẦN KẾT LUẬN 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY