Báo cáo thực tập tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Bình

MỤC LỤC Lời nói đầu 1Phần 1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển công ty 2I. Khái quát quá trình hình thành của công ty 3I. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 31. Chức năng 31.1. Quản lí và sử dụng nguồn lực 31.2. Tổ chức quản lí và tổ chức kinh doanh 32. Nhiệm vụ của công ty 42.1. Nghĩa vụ trong việc sử dụng các nguồn lực 42.2. Nghĩa vụ trong tổ chức kinh doanh 42.3. Nghĩa vụ trong quản lí tài chính 42.4. Trong quan hệ với các cơ quan quản lí 5Phần 2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 5I. Đặc điểm lĩnh vực kinh doanh 51. Sản xuất 52. Thương mại 6II. Đặc điểm về sản phẩm 6III. Đặc điểm về thị trường và khách hàng 7IV. Đặc điểm về cạnh tranh 8V. Đặc điểm nội tại cuả công ty 91. Cơ cấu tổ chức của công ty 92. Nhân lực 113. Trang thiết bị kĩ thuật 12Phần 3. Kết quả kinh doanh và tình hình thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh của công ty 12I. Khái quát tình hình phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 121. Sản xuất 122. Kinh doanh 14II. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 151. Công tác kế hoạch 152. Hoạt động nghiên cứu thị trường 173. Công tác tạo nguồn. 184. Công tác tổ chức 215. Tình hình tiêu thụ sản phẩm 22Phần 4. Kết luận rút ra phương hướng hoàn thiện 26I. Kết luận 261. Thuận lợi 262. Khó khăn 26II. Phương hướng hoàn thiện. 27Kết luận 29

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Phần 1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển công ty 2

I. Khái quát quá trình hình thành của công ty 3

I. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 3

1. Chức năng 3

1.1. Quản lí và sử dụng nguồn lực 3

1.2. Tổ chức quản lí và tổ chức kinh doanh 3

2. Nhiệm vụ của công ty 4

2.1. Nghĩa vụ trong việc sử dụng các nguồn lực 4

2.2. Nghĩa vụ trong tổ chức kinh doanh 4

2.3. Nghĩa vụ trong quản lí tài chính 4

2.4. Trong quan hệ với các cơ quan quản lí 5

Phần 2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 5

I. Đặc điểm lĩnh vực kinh doanh 5

1. Sản xuất 5

2. Thương mại 6

II. Đặc điểm về sản phẩm 6

III. Đặc điểm về thị trường và khách hàng 7

IV. Đặc điểm về cạnh tranh 8

V. Đặc điểm nội tại cuả công ty 9

1. Cơ cấu tổ chức của công ty 9

2. Nhân lực 11

3. Trang thiết bị kĩ thuật 12

Phần 3. Kết quả kinh doanh và tình hình thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh của công ty 12

I. Khái quát tình hình phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 12

1. Sản xuất 12

2. Kinh doanh 14

II. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 15

1. Công tác kế hoạch 15

2. Hoạt động nghiên cứu thị trường 17

3. Công tác tạo nguồn. 18

4. Công tác tổ chức 21

5. Tình hình tiêu thụ sản phẩm 22

Phần 4. Kết luận rút ra phương hướng hoàn thiện 26

I. Kết luận 26

1. Thuận lợi 26

2. Khó khăn 26

II. Phương hướng hoàn thiện. 27

Kết luận 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY