Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân

MỤC LỤC

PHẦN I: LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN II: NỘI DUNG 2

I. Tổng quan về Công Ty 2

1. Thông tin chung về công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dung Bình Tân ( Bita’s). 2

2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Bình Tân 2

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy. 4

4. Giới thiệu chung về chi nhánh Bita’s Hà nội 5

5. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật. 9

II. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân trong những năm gần đây. 15

1. Tình hình sản xuất kinh doanh trong những năm vừa qua. 15

2. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. 19

III. Phương hướng hoạt động và phát triển của Công Ty trong thời gian tới. 20

PHẦN III: KẾT LUẬN 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY