Báo cáo Thực tập tại Công ty TNHH Mỹ Tài, Quy Nhơn, Bình Định

Mục lụcNội dung TrangPHẦN 1: Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Mỹ Tài 11.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Mỹ Tài Bình Định 51.2. Chức năng, nhiệm vụ và các sản phẩm của Công ty 61.3. Công nghệ sản xuất một số hàng hóa chủ yếu 81.4. Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của Công ty 9PHẦN 2: Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 162.1. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và hoạt động marketing 162.2. Phân tích công tác lao động tiền lương 242.3. Phân tích công tác quản lý vật tư tài sản cố định 362.4. Phân tích chi phí và giá thành 402.5. Phân tích tình hình tài chính của Công ty 44PHẦN 3: Đánh giá chung và định hướng đề tài tốt nghiệp 513.1. Đánh giá chung về các mặt quản lý của Công ty 513.2. Định hướng đề tài tốt nghiệp 52

Mục lục

Nội dung Trang

PHẦN 1: Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Mỹ Tài 1

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Mỹ Tài Bình Định 5

1.2. Chức năng, nhiệm vụ và các sản phẩm của Công ty 6

1.3. Công nghệ sản xuất một số hàng hóa chủ yếu 8

1.4. Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của Công ty 9

PHẦN 2: Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 16

2.1. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và hoạt động marketing 16

2.2. Phân tích công tác lao động tiền lương 24

2.3. Phân tích công tác quản lý vật tư tài sản cố định 36

2.4. Phân tích chi phí và giá thành 40

2.5. Phân tích tình hình tài chính của Công ty 44

PHẦN 3: Đánh giá chung và định hướng đề tài tốt nghiệp 51

3.1. Đánh giá chung về các mặt quản lý của Công ty 51

3.2. Định hướng đề tài tốt nghiệp 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY