Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH giầy Nam Giang

- Công tác kiểm tra của các cơ quan hữu quan của Nhà nước đối với doanh nghiệp:Các cơ quan hữu quan của Nhà nước thường xuyên tiến hành kiểm tra, kiểm soát các hoạt động tài chính về việc chấp hành pháp luật, văn bản dưới luật, chấp hành các chính sách, thể lệ, quy định về tài chính; kiểm tra theo dõi các quyết định về huy động vốn, vòng quay vốn, quản lý, sử dụng vốn, phân phối kết quả hoạt động kinh doanh, các chứng từ có liên quan tới mua bán hàng hóa, xuất nhập khẩu, gia công hàng hóa, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, hình thành các quỹ tiền tệ để phát triển kinh doanh.- Công tác kiểm tra trong nội bộ doanh nghiệp:Công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình tài chính của Công ty được thực hiện theo từng tháng, quý và theo quy định của Ban Giám đốc, kiểm tra, chỉ đạo các hoạt động tài chính và quá trình áp dụng các chế độ chính sách. Giám đốc là người chịu trách nhiệm trước Công ty về việc thực hiện và tính hiệu quả của công tác tài chính. Kế toán trưởng phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc việc kiểm tra, kiểm soát quá trình thực hiện các công tác tài chính dựa trên các mực tiêu và nhiệm vụ được ghi trên các kế hoạch tài chính.

- Công tác kiểm tra của các cơ quan hữu quan của Nhà nước đối với doanh nghiệp:

Các cơ quan hữu quan của Nhà nước thường xuyên tiến hành kiểm tra, kiểm soát các hoạt động tài chính về việc chấp hành pháp luật, văn bản dưới luật, chấp hành các chính sách, thể lệ, quy định về tài chính; kiểm tra theo dõi các quyết định về huy động vốn, vòng quay vốn, quản lý, sử dụng vốn, phân phối kết quả hoạt động kinh doanh, các chứng từ có liên quan tới mua bán hàng hóa, xuất nhập khẩu, gia công hàng hóa, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, hình thành các quỹ tiền tệ để phát triển kinh doanh.

- Công tác kiểm tra trong nội bộ doanh nghiệp:

Công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình tài chính của Công ty được thực hiện theo từng tháng, quý và theo quy định của Ban Giám đốc, kiểm tra, chỉ đạo các hoạt động tài chính và quá trình áp dụng các chế độ chính sách. Giám đốc là người chịu trách nhiệm trước Công ty về việc thực hiện và tính hiệu quả của công tác tài chính. Kế toán trưởng phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc việc kiểm tra, kiểm soát quá

trình thực hiện các công tác tài chính dựa trên các mực tiêu và nhiệm vụ được ghi trên các kế hoạch tài chính.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY