Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH đầu tư và du lịch Sao Việt

MỤC LỤCTrangLỜI NÓI ĐẦU 1TÓM TẮT 3Phần 1: Tổng quan về Sao Việt 61. Sự thành lập và lĩnh vực hoạt động: 62. Kết quả kinh doanh: 83. Phương hướng trong thời gian tới 104. Môi trường bên ngoài: 114.1. Thị trường: 114.2. Đối thủ cạnh tranh: 155. Các yếu tố cấu thành doanh nghiệp: 175.1 . Sứ mệnh: 175.2 . Chiến lược: 175.3 . Mục tiêu: 175.4 . Nguồn lực 185.4.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật 185.4.2. Nhân lực 185.4.3. Tài chính 195.5 . Cơ cấu tổ chức bộ máy 195.6 . Chính sách lương thưởng 205.7 . Hệ thống thông tin quản lý 235.8 . Văn hoá doanh nghiệp 24Phần 2: Những vấn đề còn tồn tại của công ty 27

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

TÓM TẮT 3

Phần 1: Tổng quan về Sao Việt 6

1. Sự thành lập và lĩnh vực hoạt động: 6

2. Kết quả kinh doanh: 8

3. Phương hướng trong thời gian tới 10

4. Môi trường bên ngoài: 11

4.1. Thị trường: 11

4.2. Đối thủ cạnh tranh: 15

5. Các yếu tố cấu thành doanh nghiệp: 17

5.1 . Sứ mệnh: 17

5.2 . Chiến lược: 17

5.3 . Mục tiêu: 17

5.4 . Nguồn lực 18

5.4.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật 18

5.4.2. Nhân lực 18

5.4.3. Tài chính 19

5.5 . Cơ cấu tổ chức bộ máy 19

5.6 . Chính sách lương thưởng 20

5.7 . Hệ thống thông tin quản lý 23

5.8 . Văn hoá doanh nghiệp 24

Phần 2: Những vấn đề còn tồn tại của công ty 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY