Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Bia – Nước khoáng Công Đoàn Hà Tây

Mục lục

Lời mở đầu 1

Chương 1 3

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH BIA-NƯỚC KHOÁNG CÔNG ĐOÀN HÀ TÂY 3

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 3

1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 4

1.3 Cơ cấu tổ chức công ty 5

1.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty 5

1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban 6

1.4 Đặc điểm về nguồn lao động của công ty 11

1.5 Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty 13

Chương 2 17

CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY 17

2.1 Phân tích và thiết kế công việc 17

2.2 Kế hoạch hóa nguồn nhân lực 17

2.3 Tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực 18

2.4 Bố trí nhân lực và thôi việc 18

2.5 Đánh gía thực hiện công việc 19

2.6 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 19

2.7 Thù lao lao động 19

2.8 Quan hệ lao động và bảo vệ lao động 19

2.9 Nhận xét các hoạt động quản trị nhân lực của công ty. 20

Chương 3 21

PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI 21

3.1 Phương hướng sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2009-2013 21

3.2 Định hướng chọn đề tài 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY