Báo cáo Thực tập tại công ty thuốc lá Thanh Hóa

MỤC LỤC THỨ TỰ NỘI DUNG TRANG LỜI NÓI ĐẦU 1 PHẦN I: TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KÊ TOÁN TẠI C.TY THUỐC LÁ THANH HOÁ 2I. Giới thiệu chung về Cty Thuốc Lá Thanh Hoá 21. Quá trình hình thành và phát triển. 22. Lĩnh vực sản xuất và kinh doanh. 3II. Tìm hiểu chung về tổ chức kế toán tại Cty thuốc lá thanh hóa. 31. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Cty Ty Thuốc Lá Thanh Hóa. 32. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán tại Cty Thuốc Lá Thanh Hóa. 53. Các chế độ và phương pháp kế toán áp dụng. 6 PHẦN II: KẾ TOÁN CHI TIẾT CHI PHÍ SẢN XUẤT . 8I. Phân loại chi phí sản xuất, đối tượng chi phí sản xuất. 81. Khái niệm chi phí sản xuất. 82. Phân loại chi phí sản xuất. 83. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. 9II. Kế toá chi tiết chi phí sản xuất tại Cty Thuốc Lá Thanh Hóa. 91. Chứng từ kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 91.1. Chứng từ kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 91.2. Chứng từ kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 91.3. Chứng từ kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung. 92. Kế toán chi tiết chi phí sản xuất. 102.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 102.2 Chi phí nhân công trực tiếp. 152.3 Chi phí sản xuất chung. 233. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 283.1. Tài khoản sử dụng. 283.1.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 283.1.2 Chi phí nhân công trực tiếp. 293.1.3 Chi phí sản xuất chung. 303.2 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất. 303.2.1 Kế toán tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 303.2.2 Kế toán tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp. 323.2.3 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất chung. 3.2.4 Kế toán thiệt hại trong sản xuất 373.2.4.1. Kế toán thiệt hại về sản phẩm sai hỏng 373.2.4.1. Kế toán thiệt hại về ngừng sản xuất. 383.3 Tổng hợp chi phí toàn doanh nghiệp, kiểm kê đánh gía sản phẩm dở dang. 393.3.1. Tổng hợp chi phí 393.3.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang. 403.3.3. Phương pháp tính gía thành sản phẩm. 433.3.3.1. Đối tượng tính giá thành. 433.3.3.2 Kỳ tính giá thành. 433.3.3.3 Phương pháp tính giá thành. 43 PHẦN III : ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CTY THUỐC LÁ THANH HÓA. 481. Thành tích. 482. Ưu điểm. 443. Tồn tại và nguyên nhân. 504. Thuận lợi và khó khăn. 51 Kết luận 53

MỤC LỤC

THỨ TỰ NỘI DUNG TRANG

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KÊ TOÁN TẠI C.TY THUỐC LÁ THANH HOÁ 2

I. Giới thiệu chung về Cty Thuốc Lá Thanh Hoá 2

1. Quá trình hình thành và phát triển. 2

2. Lĩnh vực sản xuất và kinh doanh. 3

II. Tìm hiểu chung về tổ chức kế toán tại Cty thuốc lá thanh hóa. 3

1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Cty Ty Thuốc Lá Thanh Hóa. 3

2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán tại Cty Thuốc Lá Thanh Hóa. 5

3. Các chế độ và phương pháp kế toán áp dụng. 6

PHẦN II: KẾ TOÁN CHI TIẾT CHI PHÍ SẢN XUẤT . 8

I. Phân loại chi phí sản xuất, đối tượng chi phí sản xuất. 8

1. Khái niệm chi phí sản xuất. 8

2. Phân loại chi phí sản xuất. 8

3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. 9

II. Kế toá chi tiết chi phí sản xuất tại Cty Thuốc Lá Thanh Hóa. 9

1. Chứng từ kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 9

1.1. Chứng từ kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 9

1.2. Chứng từ kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 9

1.3. Chứng từ kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung. 9

2. Kế toán chi tiết chi phí sản xuất. 10

2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 10

2.2 Chi phí nhân công trực tiếp. 15

2.3 Chi phí sản xuất chung. 23

3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 28

3.1. Tài khoản sử dụng. 28

3.1.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 28

3.1.2 Chi phí nhân công trực tiếp. 29

3.1.3 Chi phí sản xuất chung. 30

3.2 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất. 30

3.2.1 Kế toán tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 30

3.2.2 Kế toán tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp. 32

3.2.3 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất chung.

3.2.4 Kế toán thiệt hại trong sản xuất 37

3.2.4.1. Kế toán thiệt hại về sản phẩm sai hỏng 37

3.2.4.1. Kế toán thiệt hại về ngừng sản xuất. 38

3.3 Tổng hợp chi phí toàn doanh nghiệp, kiểm kê đánh gía sản phẩm dở dang. 39

3.3.1. Tổng hợp chi phí 39

3.3.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang. 40

3.3.3. Phương pháp tính gía thành sản phẩm. 43

3.3.3.1. Đối tượng tính giá thành. 43

3.3.3.2 Kỳ tính giá thành. 43

3.3.3.3 Phương pháp tính giá thành. 43

PHẦN III : ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CTY THUỐC LÁ THANH HÓA. 48

1. Thành tích. 48

2. Ưu điểm. 44

3. Tồn tại và nguyên nhân. 50

4. Thuận lợi và khó khăn. 51

Kết luận 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY