Báo cáo thực tập tại Công ty Thiết kế Công nghệ Hoá chất

Mục Lục Lời mở đầu 1Phần 1: Tổng quan về Doanh nghiệp 2 I/ Quá trình hình thành và phát triển 2II/ Chức năng nhiệm vụ kinh doanh của Doanh nghiệp 4III/ Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 41. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 42. Chức năng nhiệm vụ Giám đốc, Phó giám đốc và các phòng ban 63. Cơ cấu lao động 74. Quy trình tổ chức sản xuất của doanh nghiệp 9Phần 2: Công tác kế hoạch hoạt động của Công ty 111. Chiến lược kinh doanh 112. Công tác định mức kinh tế-kỹ thuật 123. Công tác Marketing 124. Các bộ phân kế hoạch kinh doanh hàng năm 135. Phương thức đánh giá thực hiện kế hoạch 146. Vai trò của cơ quan Nhà nước đối với công tác khoa học 14Phần 3: Công tác quản lý 151. Quản lý nhân sự 152. Quản lý vật tư, thiết bị, môi trường 153. Quản lý sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ 164. Quản lý giá thành, tài chính 17Phần 4: Kết quả hoạt động kinh doanh 19Phần 5: Thực trạng, vấn đề nghiên cứu 22Kết luận 26

Mục Lục

Lời mở đầu 1

Phần 1: Tổng quan về Doanh nghiệp 2

I/ Quá trình hình thành và phát triển 2

II/ Chức năng nhiệm vụ kinh doanh của Doanh nghiệp 4

III/ Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 4

1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 4

2. Chức năng nhiệm vụ Giám đốc, Phó giám đốc và các phòng ban 6

3. Cơ cấu lao động 7

4. Quy trình tổ chức sản xuất của doanh nghiệp 9

Phần 2: Công tác kế hoạch hoạt động của Công ty 11

1. Chiến lược kinh doanh 11

2. Công tác định mức kinh tế-kỹ thuật 12

3. Công tác Marketing 12

4. Các bộ phân kế hoạch kinh doanh hàng năm 13

5. Phương thức đánh giá thực hiện kế hoạch 14

6. Vai trò của cơ quan Nhà nước đối với công tác khoa học 14

Phần 3: Công tác quản lý 15

1. Quản lý nhân sự 15

2. Quản lý vật tư, thiết bị, môi trường 15

3. Quản lý sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ 16

4. Quản lý giá thành, tài chính 17

Phần 4: Kết quả hoạt động kinh doanh 19

Phần 5: Thực trạng, vấn đề nghiên cứu 22

Kết luận 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY