Báo cáo Thực tập tại công ty Thanh Hà - Cục Hậu cần thuộc tổng Cục Hậu cần

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1I.Giới thiệu khái quát về công ty Thanh Hà-CHC-TCHC 31.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty Thanh Hà 31.2.Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty Thanh Hà 51.3.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 71.4.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty Thanh Hà 81.4.1.Giám đốc công ty 91.4.2.Các phó giám đốc công ty 91.4.3.Phòng kế hoạch-tổ chức sản xuất 91.4.4.Phòng kinh doanh 91.4.5.Phòng chính trị 101.4.6.Phòng kỹ thuật-chất lượng 101.4.7.Phòng tài chính-kế toán 101.4.8.Phòng hành chính 10II.Thực trạng tổ chức hệ thống kế toán tại công ty Thanh Hà 122.1.Bộ máy kế toán của công ty 122.2.Đặc điểm tổ chức kế toán của công ty Thanh Hà 152.2.1.Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng trong công ty 152.2.2.Tổ chức luân chuyển các chứng từ chủ yếu 152.2.3.Hệ thống tài khoản sử dụng 172.2.4.Hệ thống tổ chức sổ 172.2.5.Hạch toán chi phí sản xuất 212.3.Đặc điểm kế toán một số phần hành chủ yếu 232.3.1.Kế toán vật tư 232.3.1.1.Kế toán nguyên vật liệu 232.3.1.2.Kế toán thành phẩm, hàng hoá tồn kho 262.3.2.Kế toán thanh toán 272.3.2.1.Kế toán lao động và tiền lương 272.3.2.2.Kế toán thanh toán với nhà nước 282.3.2.3.Kế toán thanh toán với người mua 282.3.2.4.Kế toán thanh toán với người bán 282.3.3.Kế toán tài sản bằng tiền 292.3.4.Kế toán tổng hợp 302.3.4.1.Kế toán tài sản cố định 302.3.4.2.Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm,xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm. 31III. Đánh giá thực trạng tổ chức hạch toán tại công ty Thanh Hà 37a. Thành tựu 37b. Hạn chế 38KẾT LUẬN 40

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

I.Giới thiệu khái quát về công ty Thanh Hà-CHC-TCHC 3

1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty Thanh Hà 3

1.2.Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty Thanh Hà 5

1.3.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 7

1.4.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty Thanh Hà 8

1.4.1.Giám đốc công ty 9

1.4.2.Các phó giám đốc công ty 9

1.4.3.Phòng kế hoạch-tổ chức sản xuất 9

1.4.4.Phòng kinh doanh 9

1.4.5.Phòng chính trị 10

1.4.6.Phòng kỹ thuật-chất lượng 10

1.4.7.Phòng tài chính-kế toán 10

1.4.8.Phòng hành chính 10

II.Thực trạng tổ chức hệ thống kế toán tại công ty Thanh Hà 12

2.1.Bộ máy kế toán của công ty 12

2.2.Đặc điểm tổ chức kế toán của công ty Thanh Hà 15

2.2.1.Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng trong công ty 15

2.2.2.Tổ chức luân chuyển các chứng từ chủ yếu 15

2.2.3.Hệ thống tài khoản sử dụng 17

2.2.4.Hệ thống tổ chức sổ 17

2.2.5.Hạch toán chi phí sản xuất 21

2.3.Đặc điểm kế toán một số phần hành chủ yếu 23

2.3.1.Kế toán vật tư 23

2.3.1.1.Kế toán nguyên vật liệu 23

2.3.1.2.Kế toán thành phẩm, hàng hoá tồn kho 26

2.3.2.Kế toán thanh toán 27

2.3.2.1.Kế toán lao động và tiền lương 27

2.3.2.2.Kế toán thanh toán với nhà nước 28

2.3.2.3.Kế toán thanh toán với người mua 28

2.3.2.4.Kế toán thanh toán với người bán 28

2.3.3.Kế toán tài sản bằng tiền 29

2.3.4.Kế toán tổng hợp 30

2.3.4.1.Kế toán tài sản cố định 30

2.3.4.2.Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm,xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm. 31

III. Đánh giá thực trạng tổ chức hạch toán tại công ty Thanh Hà 37

a. Thành tựu 37

b. Hạn chế 38

KẾT LUẬN 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY