Báo cáo thực tập tại Công ty Phát triển khoáng sản

Căn cứ vào chủ trương phát triển kinh tế của Nhà nước, vào kết quả điều tra nghiên cứu tình hình sản xuất và tiêu thụ các loại khoáng sản trên thị trường, xác định đúng đắn khả năng, tiềm năng, nhu cầu của các tổ chức, đơn vị sản xuất kinh doanh khoáng sản ở trong nước để xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm. Dựa vào kết quả nghiên cứu thị trường về các sản phẩm khoáng sản và tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng phục vụ sản xuất kinh doanh khoáng sản để xây dựng kế hoạch tiêu thụ hàng năm. Công ty xác định được một số nhiệm vụ chính sau:- Xây dựng và thực hiện các chính sách về tài chính, tín dụng, giá cả và đầu tư phát triển nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.- Nghiên cứu luật pháp, quy định, các thông lệ kinh doanh, nghiên cứu thị hiếu, giá cả các loại sản phẩm khoáng sản trong nước, nghiên cứu mẫu mã chất lượng các sản phẩm đó để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty được thuận lợi hơn.

Căn cứ vào chủ trương phát triển kinh tế của Nhà nước, vào kết quả điều tra nghiên cứu tình hình sản xuất và tiêu thụ các loại khoáng sản trên thị trường, xác định đúng đắn khả năng, tiềm năng, nhu cầu của các tổ chức, đơn vị sản xuất kinh doanh khoáng sản ở trong nước để xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm. Dựa vào kết quả nghiên cứu thị trường về các sản phẩm khoáng sản và tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng phục vụ sản xuất kinh doanh khoáng sản để xây dựng kế hoạch tiêu thụ hàng năm. Công ty xác định được một số nhiệm vụ chính sau:

- Xây dựng và thực hiện các chính sách về tài chính, tín dụng, giá cả và đầu tư phát triển nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Nghiên cứu luật pháp, quy định, các thông lệ kinh doanh, nghiên cứu thị hiếu, giá cả các loại sản phẩm khoáng sản trong nước, nghiên cứu mẫu mã chất lượng các sản phẩm đó để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty được thuận lợi hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY