Báo cáo thực tập tại Công ty kinh doanh bất động sản An Bình

1. Giới thiệu chung về công ty 1

2. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội của Công ty theo quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 1

2.1. Giới thiệu tổng quan và quá trình lập đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 1

2.1.1 Giới thiệu tổng quan đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội 1

2.1.1.2 Tính chất đô thị 2

2.1.1.3. Mục tiêu quy hoạch 2

2.1.2. Quá trình lập kế hoạch đồ án xây dựng thủ đô Hà Nội 3

2.1.2.1. Đặc điểm tình hình xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội 3

2.1.2.2. Các tồn tại trong xây dựng phát triển đô thị và những vấn đề cần giải quyết trong quy hoạch 4

2.1.2.3. Những kinh nghiệm quốc tế 5

2.1.2.4. Mô hình không gian thủ đô Hà Nội. 6

2.1.2.5. Thực trạng dự án 9

2.2.Phân tích điểm mạnh, điểm yếu và cơ hội của công ty 10

2.2.1. Điểm mạnh 10

2.2.2 Điểm yếu 10

2.2.3. Cơ hội 11

2.2.4. Thách thức 14

3. Các giải pháp nhằm tận dụng cơ hội một cách tốt nhất 15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY