Báo cáo Thực tập tại công ty khoáng sản Lào Cai xí nghiệp bao bì

Bộ máy kế toán của công ty khoáng sản Lào Cai được tổ chức theo hình thức tập trung .Toàn bộ công việc kế toán được thực hiện tập trung tại phòng kế toán của công ty . Ở các xí nghiệp trực thuộc không tổ chức bộ phận kế toán hạch toán riêng mà chỉ làm công tác ghi chép ban đầu và lập chứng từ để phòng kế toán công ty thanh toán.- Kế toán trưởng: chỉ đạo chung về nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp, trực tiếp làm kế hoạch làm tài chính và kiểm tra,duyệt chứng từ kế toán vào sổ nhật ký chung.- Kế toán thanh toán thực hiện thanh toán với tất cả đối tượng trong và ngoài công ty theo dõi công nợ dao dịch với ngân hàng. Mở sổ theo dõi chi tiết công nợ của tất cả các khoản phải thu phải trả .- Kế toán bán hàng,thống kê,thuế: Theo dõi tiêu thụ sản phẩm , thuế giá trị gia tăng đầu ra và đầu vào, báo cáo thống kê hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước. - Kế toán vật tư, tài sản cố định: Theo dõi nhập –Xuất tồn vật tư, theo dõi tăng giảm tài sản cố định - Thủ kho , thủ quỹ có nhiệm vụ thu tri tiền mặt và xuất, nhập vật tư cho mọi đối tượng khi có phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất vật tư hợp lệ. Quản lý tiền mặt và vật tư tại kho , quỹ của công ty.- Nhân viên kế toán ở xí nghiệp có nhiệm vụ thống kê số lượng sản phẩm tiêu thụ,sản xuất trong tháng nên bảng khối lượng, bảng tính lương của xí nghiệp và các chứng từ thanh toán tiền rồi gửi các chứng từ đó về phòng kế toán của công ty sau đó có trách nhiệm thanh toán với cán bộ công nhân viên của xí nghiệp mình.

Bộ máy kế toán của công ty khoáng sản Lào Cai được tổ chức theo hình thức tập trung .Toàn bộ công việc kế toán được thực hiện tập trung tại phòng kế toán của công ty . Ở các xí nghiệp trực thuộc không tổ chức bộ phận kế toán hạch toán riêng mà chỉ làm công tác ghi chép ban đầu và lập chứng từ để phòng kế toán công ty thanh toán.

- Kế toán trưởng: chỉ đạo chung về nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp, trực tiếp làm kế hoạch làm tài chính và kiểm tra,duyệt chứng từ kế toán vào sổ nhật ký chung.

- Kế toán thanh toán thực hiện thanh toán với tất cả đối tượng trong và ngoài công ty theo dõi công nợ dao dịch với ngân hàng. Mở sổ theo dõi chi tiết công nợ của tất cả các khoản phải thu phải trả .

- Kế toán bán hàng,thống kê,thuế: Theo dõi tiêu thụ sản phẩm , thuế giá trị gia tăng đầu ra và đầu vào, báo cáo thống kê hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước.

- Kế toán vật tư, tài sản cố định: Theo dõi nhập –Xuất tồn vật tư, theo dõi tăng giảm tài sản cố định

- Thủ kho , thủ quỹ có nhiệm vụ thu tri tiền mặt và xuất, nhập vật tư cho mọi đối tượng khi có phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất vật tư hợp lệ. Quản lý tiền mặt và vật tư tại kho , quỹ của công ty.

- Nhân viên kế toán ở xí nghiệp có nhiệm vụ thống kê số lượng sản phẩm tiêu thụ,sản xuất trong tháng nên bảng khối lượng, bảng tính lương của xí nghiệp và các chứng từ thanh toán tiền rồi gửi các chứng từ đó về phòng kế toán của công ty sau đó có trách nhiệm thanh toán với cán bộ công nhân viên của xí nghiệp mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY