Báo cáo Thực tập tại Công ty cổ phần ống sợi thủy tinh Vinaconex

Lời mở đầu 1

Phần I 2

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP ỐNG SỢI THỦY TINH VINACONEX 2

1. Khái quát về Công ty cổ phần ống sợi thủy tinh Vinaconex: 2

2. Lĩnh vực SXKD chính của Công ty: 2

3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 3

4.Tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty (năm 2008 - 2009): 3

Phần II 4

THỰC TẾ TỔ CHỨC MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY 4

1. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty : 4

1.1 Bộ máy kế toán Công ty 4

1.2 Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng: 5

1.3 Các chính sách kế toán áp dụng: 5

2. Kế toán vốn bằng tiền: 6

2.1) Kế toán tiền mặt: 6

2.2) Kế toán tiền gửi ngân hàng 7

3.Kế toán Tài sản cố định. 8

3.1 ) Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình 8

3.2) Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp khấu hao TSCĐ vô hình 9

3.3 ) Kế toán tổng hợp TSCĐ. 9

3.3.1) Kế toán tổng hợp tăng tài sản cố định 9

4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 11

4.1 Các hình thức trả lương và phương pháp tính lương 11

4.2) Nội dung các khoản trích theo lương. 13

4.3. Chứng từ sử dụng: 13

5. Kế toán vật tư - kho 13

5.1 Chứng từ sử dụng: 13

5.2 Quy trình thực hiện: 13

5.3 Tài khoản sử dụng 13

5.4 Kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu 14

7. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 14

7.1 Kế toán doanh thu bán hàng 14

7.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: 15

7.3. Kế toán giá vốn hàng bán: 15

7.4. Kế toán chi phí bán hàng 16

7.6 Kế toán xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 16

8. Kế toán thuế 17

Phần III: 19

THU HOẠCH VÀ NHẬN XÉT 19

1. Những thu hoạch của bản thân 19

2. Nhận xét ưu điểm, nhược điểm của Công ty Cổ phần ống sợi thủy tinh VINACONEX: 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY