Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần Eway

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I 2GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY THỰC TẬP 21.1 Khái quát về công ty 21.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 21.3 Sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu của công ty 31.4 Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty, cơ cấu nhân lực của công ty 41.5 Các lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chủ yếu 61.6 Tình hình hoạt động của Công ty trong 3 năm gần nhất 61.7 Chiến lược định hướng, phát triển của công ty trong thời gian tới 61.8 Tình hình ứng dụng CNTT và TMĐT trong công ty 7Chương II 9NHỮNG TỔNG HỢP, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP 92.1 Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Thương mại điện tử thuộc ngành Quản trị kinh doanh có khả năng làm việc tốt các cương vị quản trị ở hầu hết các bộ phận có liên quan đến hoạt động thương mại điện tử của Công ty 92.2 Các kiến thức, kỹ năng, phẩm chất nghề nhiệp cần thiết đối với chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp thương mại 102.3 Thực trạng quá trình sử dụng cử nhân Đại học Thương mại của công ty 122.4 Một số vấn đề còn tồn tại trong công ty 13Những vấn đề cấp thiết trong kinh doanh và quản trị 13CHƯƠNG III 15ĐỀ XUẤT HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 15

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 2

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY THỰC TẬP 2

1.1 Khái quát về công ty 2

1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2

1.3 Sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu của công ty 3

1.4 Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty, cơ cấu nhân lực của công ty 4

1.5 Các lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chủ yếu 6

1.6 Tình hình hoạt động của Công ty trong 3 năm gần nhất 6

1.7 Chiến lược định hướng, phát triển của công ty trong thời gian tới 6

1.8 Tình hình ứng dụng CNTT và TMĐT trong công ty 7

Chương II 9

NHỮNG TỔNG HỢP, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP 9

2.1 Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Thương mại điện tử thuộc ngành Quản trị kinh doanh có khả năng làm việc tốt các cương vị quản trị ở hầu hết các bộ phận có liên quan đến hoạt động thương mại điện tử của Công ty 9

2.2 Các kiến thức, kỹ năng, phẩm chất nghề nhiệp cần thiết đối với chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp thương mại 10

2.3 Thực trạng quá trình sử dụng cử nhân Đại học Thương mại của công ty 12

2.4 Một số vấn đề còn tồn tại trong công ty 13

Những vấn đề cấp thiết trong kinh doanh và quản trị 13

CHƯƠNG III 15

ĐỀ XUẤT HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY