Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần dược và vật tư thú y HANVIET

MỤC LỤC TrangLời mở đầu 1Chương I: Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 2I. Lịch sử hình thành và phát triển 2II. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý của Công ty 4Chương II: Các phần hành kế toán trong Công ty 11I. Tổ chức kế toán TSCĐ 11II. Tổ chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 15III. Tổ chức kế toán yếu tố lao động sống 18IV. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 20V. Hạch toán TP, tiêu thụ, chi phí và kết quả các hoạt động 22VI. Tổ chức thanh toán với người mua, người bán 25VII. Hạch toán vốn bằng tiền 27VIII. Hạch toán vốn chủ sở hữu, các nguồn khác 30IX. Báo cáo kế toán và công tác kế toán cuối kỳ 31Chương III: Đánh giá nhận xét, kiến nghị 32I. Đánh giá, nhận xét 32II. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán ở Công ty 34Kết luận 39Những chữ viết tắt trong bài 40Danh mục tài liệu tham khảo 41

MỤC LỤC Trang

Lời mở đầu 1

Chương I: Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 2

I. Lịch sử hình thành và phát triển 2

II. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý của Công ty 4

Chương II: Các phần hành kế toán trong Công ty 11

I. Tổ chức kế toán TSCĐ 11

II. Tổ chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 15

III. Tổ chức kế toán yếu tố lao động sống 18

IV. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 20

V. Hạch toán TP, tiêu thụ, chi phí và kết quả các hoạt động 22

VI. Tổ chức thanh toán với người mua, người bán 25

VII. Hạch toán vốn bằng tiền 27

VIII. Hạch toán vốn chủ sở hữu, các nguồn khác 30

IX. Báo cáo kế toán và công tác kế toán cuối kỳ 31

Chương III: Đánh giá nhận xét, kiến nghị 32

I. Đánh giá, nhận xét 32

II. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán ở Công ty 34

Kết luận 39

Những chữ viết tắt trong bài 40

Danh mục tài liệu tham khảo 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY