Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần cung ứng tầu biển Quảng Ninh

MỤC LỤC Phần một:Giới thiệu doanh nghiệp 21. Tên doanh nghiệp 22. Giám đốc 23. Địa chỉ 24. Sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp 2Phần hai:Tổ chức bộ máy quản lý,bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty 4Phần ba:Khái quát tình hình kinh doanh của doanh nghiệp 11A_Kết quả hoạt đông kinh doanh từ năm 2002-2004 11I/ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2002 12II/ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2003 13III/ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2004 14B_Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2005.Phương hướng nhiệm vụ năm 2006 Phần I:Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2005 15I/ Kết qủa hoạt động sản xúât kinh doanh năm 2005 16II/ Phong trào công nhân viên chức và công tác thi đua 17III/ Đánh giá tình hình hoạt động năm 2005 181) Ưu điểm 182) Khuyết điểm tồn tại .193) Bài học kinh nghiệm 20Phần II:Phương hướng,mục tiêu và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2006 20I/ Phương hướng ,mục tiêu 20II/ Một số biện pháp thực hiện .21 .

MỤC LỤC

Phần một:Giới thiệu doanh nghiệp 2

1. Tên doanh nghiệp 2

2. Giám đốc 2

3. Địa chỉ 2

4. Sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp 2

Phần hai:Tổ chức bộ máy quản lý,bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty 4

Phần ba:Khái quát tình hình kinh doanh của doanh nghiệp 11

A_Kết quả hoạt đông kinh doanh từ năm 2002-2004 11

I/ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2002 12

II/ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2003 13

III/ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2004 14

B_Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2005.Phương hướng nhiệm vụ năm 2006

Phần I:Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2005 15

I/ Kết qủa hoạt động sản xúât kinh doanh năm 2005 16

II/ Phong trào công nhân viên chức và công tác thi đua 17

III/ Đánh giá tình hình hoạt động năm 2005 18

1) Ưu điểm 18

2) Khuyết điểm tồn tại .19

3) Bài học kinh nghiệm 20

Phần II:Phương hướng,mục tiêu và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2006 20

I/ Phương hướng ,mục tiêu 20

II/ Một số biện pháp thực hiện .21

.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY