Báo cáo thực tập tại Chi nhánh NHNN & PTNT Láng Hạ

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 3

PHẦN I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH NHNN & PTNT LÁNG HẠ. 4

1.1. Tổng quan về NHNN&PTNT Việt Nam. 4

1.1.1. Sự ra đời của NHNN&PTNT Việt Nam. 4

1.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý. 4

1.2. Giới thiệu về NHNo&PTNT Chi nhánh láng hạ. 6

1.2.1. Qúa trình hình thành và phát triển. 6

1.2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của chi nhánh trong những năm gần đây (2006-2008). 8

1.2.3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của chi nhánh. 10

1.2.3.1. Đặc điểm lao động của chi nhánh. 10

1.2.3.2. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh 11

1.2.3.3. chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. 11

1.2.4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của chi nhánh. 15

PHẦN II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ. 17

1.1 Quy chế trả lương tại chi nhánh. 17

1.2. Tiền thưởng 18

1.3. Phúc lợi và các loại dịch vụ khác 20

1.3. Các hoạt động quản trị nhân lực. 21

1.3.1. Công tác phân tích công việc. 21

1.3.2. Công tác đào tạo và phát triển của chi nhánh. 22

1.3.3. Công tác tuyển dụng và sắp xếp, bố trí công việc. 23

1.3.4. Công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc. 24

1.3.5.Tổ chức các phong trào thi đua văn nghệ thể thao. 25

PHẦN III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH 26

KẾT LUẬN 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY