Báo cáo thực tập tại Ban quản lý dự án các công trình điện miền bắc

MỤC LỤC

Chương I : Tổng quan về ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc 3

I.Quá trình hinh thành và phát triển ban quản lý dự án các công trình điện miền bắc 3

II. Cơ cấu - tổ chức 4

1. Trưởng ban : 5

2. Các phó ban : 5

3. Phòng tổng hợp : 6

4. Phòng kế hoạch - kỹ thuật : 7

5. Phòng tài chính kế toán : 8

6. Phòng vật tư : 9

7. Phòng tư vấn giám sát kỹ thuật : 10

8. Phòng đền bù : 11

9. Phòng đấu thầu xây lắp : 11

10. Kho thượng đình : 12

Chương II: Tình hình hoạt động của ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc trong hai năm 2007 - 2008 13

I. Tình hình thực hiện kế hoạch ĐTXD trong hai năm 2007 – 2008 13

1. Thực hiện vốn đầu tư : 14

2. Thực hiện khối lượng đầu tư : 15

II. Công tác quản lý đầu tư xây dựng 18

1. Đánh giá chung : 18

2. Các mặt công tác chuyên môn 19

2.1 Công tác kế hoạch kỹ thuật 19

2.2 Công tác quản lý chất lượng xây lắp 19

2.3 Công tác tài chính kế toán 19

2.4 Công tác quản lý vât tư thiết bị 19

2.5 Công tác đền bù giải phóng mặt bằng 20

2.6 Công tác đấu thầu xây lắp 20

2.7 Công nghệ thông tin 21

3. Các mặt công tác khác 21

3.1 Công tác tổ chức cán bộ 21

3.2 Công tác lao động tiền lương 22

3.3 Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 22

3.4 Công tác chăm lo đời sống và điều kiện làm việc 22

Chương III: Dự kiến đề tài 23

“ Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước của Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY