Báo cáo Thực tập ở Ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Nội

Từ 01/01/1995 Chi nhánh phải tiến hành chuyển toàn bộ nguồn vốn do ngân sách cấp trả về Tổng Cục Đầu tư phát triển trực thuộc Bộ Tài Chính. Nguồn vốn này, theo số liệu của Bảng cân đối nguồn và sử dụng nguồn cuối năm 1994 tại chi nhánh là khoảng 900 tỷ. Điều này đã gây một sự hẫng hụt, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Ngoài ra, điều kiện kinh tế xã hội có nhiều biến động, điều kiện thiên nhiên khắc nhiệt, khủng hoảng kinh tế trong khu vực ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta. Thêm vào đó, chi nhánh lại hoạt động trên địa bàn có rất nhiều ngân hàng hoạt động, môi trường cạnh tranh gay gắt. Tuy nhiên, với định hướng sáng tạo của ban giám đốc và tinh thần trách nhiệm năng động của cán bộ công nhân viên cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam, chi nhánh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng cao. Chi nhánh Ngân hàng ĐT & PT Hà nội là một trong những ngân hàng giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực đầu tư phát triển, góp phần không nhỏ vào CNH - HĐH. Ngày nay số lượng khách hàng đến quan hệ với ngân hàng ngày càng tăng, không chỉ có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng mà cả những doanh nghiệp thuộc các ngành nghề khác. Điều này thể hiện chi nhánh đã là địa chỉ tin cậy cho những doanh nghiệp

Từ 01/01/1995 Chi nhánh phải tiến hành chuyển toàn bộ nguồn vốn do ngân sách cấp trả về Tổng Cục Đầu tư phát triển trực thuộc Bộ Tài Chính. Nguồn vốn này, theo số liệu của Bảng cân đối nguồn và sử dụng nguồn cuối năm 1994 tại chi nhánh là khoảng 900 tỷ. Điều này đã gây một sự hẫng hụt, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Ngoài ra, điều kiện kinh tế xã hội có nhiều biến động, điều kiện thiên nhiên khắc nhiệt, khủng hoảng kinh tế trong khu vực ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta. Thêm vào đó, chi nhánh lại hoạt động trên địa bàn có rất nhiều ngân hàng hoạt động, môi trường cạnh tranh gay gắt. Tuy nhiên, với định hướng sáng tạo của ban giám đốc và tinh thần trách nhiệm năng động của cán bộ công nhân viên cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam, chi nhánh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng cao. Chi nhánh Ngân hàng ĐT & PT Hà nội là một trong những ngân hàng giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực đầu tư phát triển, góp phần không nhỏ vào CNH - HĐH. Ngày nay số lượng khách hàng đến quan hệ với ngân hàng ngày càng tăng, không chỉ có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng mà cả những doanh nghiệp thuộc các ngành nghề khác. Điều này thể hiện chi nhánh đã là địa chỉ tin cậy cho những doanh nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY