Báo cáo thực tập cán bộ kỹ thuật tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 36

PHẦN I 1

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ MèNH THỰC TẬP 1

I. THễNG TIN CHUNG 1

II. NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CễNG TY 8

III. HỒ SƠ KINH NGHIấM 9

IV. DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG ĐÃ VÀ ĐANG THI CễNG 9

V. DANH MỤC CÁC THIẾT BỊ THI CễNG 14

VI. BIỂU KHAI NĂNG LỰC CÁN BỘ CHUYấN MễN VÀ KỸ THUẬT CỦA DOANH NGHIỆP 15

PHầN ii: TìM HIểU CáC GIảI PHáP THIếT Kế 16

Và THI CÔNG CáC CÔNG TRìNH Cụ THể 16

Giới thiệu chung 16

1.2. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu 16

1.3. Tổ chức thực hiện dự án 17

1.4. Các căn cứ thiết kế 17

1.5. Hệ thống Quy trình, quy phạm áp dụng 17

1.6. Nguồn tài liệu sử dụng 18

1.6.1. Các tài liệu quy hoạch: 18

1.6.2. Các dự án liên quan: 18

Chương 1: Đặc điểm mạng lưới giao thông khu vực 18

1.1. hiện trạng mạng lưới GTVT khu vực nghiên cứu 18

1.2. Định hướng giao thông vận tải của khu vực nghiên cứu 20

1.2.1. Đường bộ 20

a. Đường quốc lộ: 20

b. Đường giao thông quốc tế: 23

c. Đường giao thông địa phương: 23

1.2.2. Đường thuỷ 23

1.2.3. Đường biển 23

1.2.4. Hàng không 24

1.2.5. Đường sắt 25

1.3. Đánh giá chung về tình hình GTVT vùng nghiên cứu 25

Chương 2: Phân tích sự cần thiết phải đầu tư 25

2.1. đường cao tốc tP. Hồ Chí minh - cần thơ trong quy hoạch phát triển, hoàn chỉnh mạng lưới đường quốc gia 25

2.2. các ý nghĩa xã hội của tuyến đường 27

2.3. Nhu cầu vận tải và Tính cấp bách của việc triển khai dự án 28

2.3.1. Khả năng thông hành của quốc lộ 1A đoạn Trung Lương - Cần Thơ 28

2.3.2. Nhu cầu xây dựng đường cao tốc: 28

2.4. Khó khăn và thuận lợi khi triển khai dự án 28

2.4.1. Khó khăn 28

2.4.2. Thuận lợi 29

Chương 3: Quy mô đầu tư xây dựng 30

3.2. Quy mô đường cao tốc 30

3.3. Hoạch định quy mô mặt cắt ngang và thời điểm đầu tư 30

3.3.1. Phương pháp xác định 30

3.3.2. Các kết quả tính toán 30

3.3.3. Quy mô đầu tư kiến nghị 31

3.4. Tiêu chuẩn kỹ thuật của đường cao tốc 32

3.4.1. Vận tốc thiết kế 32

3.4.2. Tiêu chuẩn hình học 32

3.4.3. Tiêu chuẩn thiết kế nền - mặt đường 32

3.5. Quy mô - Tiêu chuẩn kỹ thuật của cầu và công trình 33

3.5.1. Quy mô thiết kế cầu và công trình 33

3.5.2. Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế cầu và công trình 34

Chương 4: giải pháp xây dựng và Biện pháp thi công 35

4.2. Những nguyên tắc chung về giải pháp xây dựng 35

4.3. Tổ chức thi công 35

4.3.1. Phân đoạn và tiến độ xây dựng 35

4.3.2. Mạng lưới đường phục vụ thi công: 36

4.3.3. Tổ chức thi công đường 36

4.3.4. Tổ chức xây dựng cầu 37

Phần 3 39

Nhận Xét đánh giá và các bài học rút ra từ đợt thực tập 39

I / Nhận xét đánh giá 39

II / Bài học rút ra từ đọt thực tập 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY