Báo cáo thử nghiệm mô hình rau sạch đô thị sử dụng đèn led NCM

Mục tiêu: Xác định loại đèn và cường độ ánh sáng phù hợp cho sự phát triển của các loại rau ăn lá thông dụng Đối tượng: Cải mèo, cải mào gà Thời gian: 15/9/2016 -7/11/2016 Địa điểm: Trung tâm R&D - Bộ môn Chiếu sáng nông nghiệp công nghệ cao NỘI DUNG BÁO CÁO I) BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TRỒNG RAU TỪ CÂY CON II) BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TRỒNG RAU TỪ HẠT

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC