Báo cáo Thời gian thực tập tại Sở giao dịch I ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

* Nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn- Các lại cho vay+ Cho vay bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh theo hạn mức tín dụng thường xuyên+ Cho vay hỗ trợ vốn trong khi chờ vay vốn của chủ Đầu tư + Cho vay nguồn vốn đầu tư theo KHNN+ Cho vay ngoại tệ phục vụ nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, cho sản xuất thi công.+ Cho vay đối ứng bằng tiền gửi+ Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng để mở L/C+ Cho vay thiếu hụt tài chính tạm thời+ Cho vay tiêu dùng với CBCNVC+ Cho vay cầm cố bằng các chứng từ có giá * Nghiệp vụ trung dài hạn- Các lại cho vay+ Cho vay trung và dài hạn phục vụ đầu tư phát triển + Cho vay thiết bị hình thức thuê tài chính+ Cho vay hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ+ Cho vay ứng dụng các đề tài nghiên cứu KH và SX+ Cho vay kết hợp với quỹ phát triển + Cho vay đồng tài trợ các dự án+ Cho vay tiêu dùng+ Các loại cho vay trung và dài hạn khác

* Nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn

- Các lại cho vay

+ Cho vay bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh theo hạn mức tín dụng thường xuyên

+ Cho vay hỗ trợ vốn trong khi chờ vay vốn của chủ Đầu tư

+ Cho vay nguồn vốn đầu tư theo KHNN

+ Cho vay ngoại tệ phục vụ nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, cho sản xuất thi công.

+ Cho vay đối ứng bằng tiền gửi

+ Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng để mở L/C

+ Cho vay thiếu hụt tài chính tạm thời

+ Cho vay tiêu dùng với CBCNVC

+ Cho vay cầm cố bằng các chứng từ có giá

* Nghiệp vụ trung dài hạn

- Các lại cho vay

+ Cho vay trung và dài hạn phục vụ đầu tư phát triển

+ Cho vay thiết bị hình thức thuê tài chính

+ Cho vay hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

+ Cho vay ứng dụng các đề tài nghiên cứu KH và SX

+ Cho vay kết hợp với quỹ phát triển

+ Cho vay đồng tài trợ các dự án

+ Cho vay tiêu dùng

+ Các loại cho vay trung và dài hạn khác

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY