Báo cáo Quản lí nhân sự của Công ty supe phot phat và hoá chất Lâm Thao (Lafchemco)

NỘI DUNG

Phần I : Phần mở đầu

1.1 Giới thiệu về vai trò của ngành công nghệ thông tin đối với đời sống của con người

1.2 Tổng quan về đề tài quản lí nhân sự - sự cần thiết của việc quản lí nhân sự

1.3 Giới thiệu về nơi thực tập

Phần II : Khảo sát thực tế

2.1 Khảo sát cấu trúc tổ chức của công ty LAFCHEMCO.

2.2 Khảo sát về các quy trình nghiệp vụ của công ty

2.3 Đưa ra một sô mẫu báo cáo hiện đang dùng trong công ty.

2.4 Đưa ra một số đánh giá về tình hình của công ty.

Phần III : Phân tích thiết kế hệ thống

3.1 Phân tích các yếu tố trong các quy trình nghiệp vụ

3.2 Đưa ra giải pháp cho hệ thống

3.3 Xây dựng các biểu đồ thể hiện sự hoạt động của hệ thống

3.3.1 Biểu đồ phân rã chức năng

3.3.2 Biểu đồ luồng dữ liệu.

a. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh

b. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh

3.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.4.1 Xác định các yếu tố tham gia vào hoạt động của hệ thống

3.4.2 Xây dựng các mối quan hệ giữa các thực thể

3.4.3 Tạo các bảng dữ liệu

3.4.4 Mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu

3.5 Lập trình

3.5.1 Chọn ngôn ngữ lập trình

3.5.2 Một số giao diện đạt được của chương trình.

Phần IV : Kết luận

Nêu lên một số thành tích đã đạt được của chương trình và một số hạn chế của chương trình còn mắc phải

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY