Báo cáo Quản lý công tác quản lý vốn của công ty cổ phần Hà Bắc

MỤC LỤCPHẦN I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦÂ CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ BẮCI. Đặc điểm chung của Công ty 11. Quá trình hình thành và phát triển 12. Nhiệm vụ hiện nay của Công ty 33. Bộ máy quản lý của Công ty 44. Đặc điểm cơ cấu sản xuất của Công ty 6 PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ BẮC I. Những vần đề cơ bản về vốn và vai trò của vốn trong sản xuất kinh doanh 81. Khái niệm và vai trò của vốn 81.1. Khái niệm 81.2. Vai trò 82. Cơ cấu các loại vốn 82.1. Vốn cố định 82.2. Vốn lưu động 93. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 93.1. Hiệu quả sử dụng vốn cố định 93.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ 10II. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty 111. Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng VCĐ 112. Chỉ tiêu hàm lượng VCĐ 123. Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng TSCĐ 124. Chỉ tiêu hệ số lợi nhuận VCĐ 135. Chỉ tiêu hệ số lợi nhuận VCĐ 136. Chỉ tiêu hệ số lợi nhuận VLĐ 147. Chỉ tiêu hàm lượng VLĐ 158. Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn sản xuất kinh doanh 159. Chỉ tiêu hệ số lợi nhuận vốn sản xuất kinh doanh 1510. Đánh giá tốc độ luân chuyển VLĐ qua các năm 16- Số vòng quay của VLĐ 16- Số ngày luân chuyển 1 vòng quay của VLĐ 17- Số vòng quay vốn của toàn doanh nghiệp 17- Mức tiết kiệm vốn 18- Nhận xét chung 18III. Khả năng thanh toán của Công ty qua các năm 201. Khả năng thanh toán hiện hành 202. Tỷ suất về khả năng thanh toán của VLĐ 213. Khả năng thanh toán tức thời 214. Khả năng thanh tóan của Công ty 22IV. Kế hoạch sử dụng vốn của Công ty năm 2003 22 PHẦN III: NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ BẮC.1. Vốn cố định 252. Vốn lưu động 26

MỤC LỤC

PHẦN I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦÂ CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ BẮC

I. Đặc điểm chung của Công ty 1

1. Quá trình hình thành và phát triển 1

2. Nhiệm vụ hiện nay của Công ty 3

3. Bộ máy quản lý của Công ty 4

4. Đặc điểm cơ cấu sản xuất của Công ty 6

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ BẮC

I. Những vần đề cơ bản về vốn và vai trò của vốn trong sản xuất kinh doanh 8

1. Khái niệm và vai trò của vốn 8

1.1. Khái niệm 8

1.2. Vai trò 8

2. Cơ cấu các loại vốn 8

2.1. Vốn cố định 8

2.2. Vốn lưu động 9

3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 9

3.1. Hiệu quả sử dụng vốn cố định 9

3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ 10

II. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty 11

1. Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng VCĐ 11

2. Chỉ tiêu hàm lượng VCĐ 12

3. Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng TSCĐ 12

4. Chỉ tiêu hệ số lợi nhuận VCĐ 13

5. Chỉ tiêu hệ số lợi nhuận VCĐ 13

6. Chỉ tiêu hệ số lợi nhuận VLĐ 14

7. Chỉ tiêu hàm lượng VLĐ 15

8. Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn sản xuất kinh doanh 15

9. Chỉ tiêu hệ số lợi nhuận vốn sản xuất kinh doanh 15

10. Đánh giá tốc độ luân chuyển VLĐ qua các năm 16

- Số vòng quay của VLĐ 16

- Số ngày luân chuyển 1 vòng quay của VLĐ 17

- Số vòng quay vốn của toàn doanh nghiệp 17

- Mức tiết kiệm vốn 18

- Nhận xét chung 18

III. Khả năng thanh toán của Công ty qua các năm 20

1. Khả năng thanh toán hiện hành 20

2. Tỷ suất về khả năng thanh toán của VLĐ 21

3. Khả năng thanh toán tức thời 21

4. Khả năng thanh tóan của Công ty 22

IV. Kế hoạch sử dụng vốn của Công ty năm 2003 22

PHẦN III: NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ BẮC.

1. Vốn cố định 25

2. Vốn lưu động 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY