Báo cáo Quá trình thành lập và hoạt động quản lý của Vụ quản lý dự án đầu tư nước ngoài

Các văn bản liên quan đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ gửi tới vụ quản lí dự án để xử lí khi đã đủ các thủ tục hành chính cụ thể là:- Văn bản đã qua văn phòng bộ, có dấu công văn đến của bộ kế hoạch và đầu tư.- Văn bản phải là bản chính đã được vụ trưởng cho ý kiến chỉ đạo. Trường hợp lãnh đạo bộ chỉ đạo trực tiếp xử lí văn bản, chuyên viên thực hiện phải báo cáo lại lãnh đạo vụ. Đối với các trường hợp khác cần xử lí gấp nhưng văn bản chưa hoàn tất thủ tục hành chính sẽ do vụ trưởng quyết định.- Văn thư vụ nhận văn bản từ văn phòng bộ, chuyển tới vụ trưởng trước 16h hàng ngày. Vụ trưởng cho ý kiến chỉ đạo, phân công chuyên viên xử lí, ngày phân công và chuyển lại cho văn thư vào đầu giờ làm việc ngày hôm sau. Trước 12h cùng ngày, văn thư vụ phải chuyển văn bản tới các chuyên viên. Riêng văn bản “mật” phải được vào sổ theo dõi riêng.- Chuyên viên được phân công xử lí phải kí xác nhận đã nhận các văn bản từ văn thư vụ. Sau khi nhận văn bản, chuyên viên phải chịu trách nhiệm về việc bảo quản văn bản.- Chuyên viên xử lí có trách nhiệm nghiên cứu và kiến nghị biện pháp giải quyết để trình Lãnh đạo Vụ và Lãnh đạo bộ. Với các kiến nghị thông thường, thời gian nghiên cứu trình lãnh đạo vụ không quá 4 ngày làm việc. Với các trường hợp phức tạp, thời gian nghiên cứu có thể lâu hơn nhưng không quá 7 ngày làm việc .- Mọi công văn đến cần xử lí đều phải được giải quyết bằng văn bản. Trường hợp hố sơ chưa đầy đủ, hợp lệ hoặc đang trong thời gian chờ ý kiến của các bộ chuyên ngành hay các đơn vị liên quan. cũng cần thông báo cho doanh nghiệp.

Các văn bản liên quan đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ gửi tới vụ quản lí dự án để xử lí khi đã đủ các thủ tục hành chính cụ thể là:

- Văn bản đã qua văn phòng bộ, có dấu công văn đến của bộ kế hoạch và đầu tư.

- Văn bản phải là bản chính đã được vụ trưởng cho ý kiến chỉ đạo. Trường hợp lãnh đạo bộ chỉ đạo trực tiếp xử lí văn bản, chuyên viên thực hiện phải báo cáo lại lãnh đạo vụ. Đối với các trường hợp khác cần xử lí gấp nhưng văn bản chưa hoàn tất thủ tục hành chính sẽ do vụ trưởng quyết định.

- Văn thư vụ nhận văn bản từ văn phòng bộ, chuyển tới vụ trưởng trước 16h hàng ngày. Vụ trưởng cho ý kiến chỉ đạo, phân công chuyên viên xử lí, ngày phân công và chuyển lại cho văn thư vào đầu giờ làm việc ngày hôm sau. Trước 12h cùng ngày, văn thư vụ phải chuyển văn bản tới các chuyên viên. Riêng văn bản “mật” phải được vào sổ theo dõi riêng.

- Chuyên viên được phân công xử lí phải kí xác nhận đã nhận các văn bản từ văn thư vụ. Sau khi nhận văn bản, chuyên viên phải chịu trách nhiệm về việc bảo quản văn bản.

- Chuyên viên xử lí có trách nhiệm nghiên cứu và kiến nghị biện pháp giải quyết để trình Lãnh đạo Vụ và Lãnh đạo bộ. Với các kiến nghị thông thường, thời gian nghiên cứu trình lãnh đạo vụ không quá 4 ngày làm việc. Với các trường hợp phức tạp, thời gian nghiên cứu có thể lâu hơn nhưng không quá 7 ngày làm việc .

- Mọi công văn đến cần xử lí đều phải được giải quyết bằng văn bản. Trường hợp hố sơ chưa đầy đủ, hợp lệ hoặc đang trong thời gian chờ ý kiến của các bộ chuyên ngành hay các đơn vị liên quan. cũng cần thông báo cho doanh nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY