Báo cáo Phương pháp kiểm định vi sinh trong thực phẩm

Mục lục:I. Giới thi ệu . 1II. Mẫu thực phẩm. 11. Tên mẫu: thịt heo tƣơi. 12. Ngày thu: 16/05/2011 . 13. Nơi thu: Khu chợ- ĐHKHXH & NV. 1III. Tiêu chuẩn kiểm nghiệm: . 1IV. Kết qu ả kiểm định . 11. Tổng số vi sinh vật hi ếu khí, số khuẩn lạc trong 1(g) mẫu (TPC) . 11.1. Quy trình đị nh lƣợng . 11.2. Kết quả đếm khuẩn lạc . 21.3. Kết luận . 21.4. Mở rộng . 32. Coliform tổ ng số trong 1 (g) mẫu (C). 32.1. Quy trình đị nh lƣợng . 32.2. Kết quả đếm khuẩn lạc và ống sinh hơi . 42.3. Kết luận . 52.4. Mở rộng . 53. Quy trình đị nh tính Escherichia Coli giả định . 63.1. Quy trình đị nh tính . 63.2. Kết luận . 7 3.3. Mở rộng . 84. Quy trình định lƣợng Staphylococcus aureus . 84.1. Quy trình đị nh lƣợng . 84.2. Kết quả . 94.3. Kết luận . 94.4. Mở rộng . 95. Định tính Samonella trong 25 (g) mẫu . 115.1. Quy trình đị nh tính . 115.2. Kết quả . 125.3. Mở rộng . 12

Mục lục:

I. Giới thi ệu . 1

II. Mẫu thực phẩm. 1

1. Tên mẫu: thịt heo tƣơi. 1

2. Ngày thu: 16/05/2011 . 1

3. Nơi thu: Khu chợ- ĐHKHXH & NV. 1

III. Tiêu chuẩn kiểm nghiệm: . 1

IV. Kết qu ả kiểm định . 1

1. Tổng số vi sinh vật hi ếu khí, số khuẩn lạc trong 1(g) mẫu (TPC) . 1

1.1. Quy trình đị nh lƣợng . 1

1.2. Kết quả đếm khuẩn lạc . 2

1.3. Kết luận . 2

1.4. Mở rộng . 3

2. Coliform tổ ng số trong 1 (g) mẫu (C). 3

2.1. Quy trình đị nh lƣợng . 3

2.2. Kết quả đếm khuẩn lạc và ống sinh hơi . 4

2.3. Kết luận . 5

2.4. Mở rộng . 5

3. Quy trình đị nh tính Escherichia Coli giả định . 6

3.1. Quy trình đị nh tính . 6

3.2. Kết luận . 7

3.3. Mở rộng . 8

4. Quy trình định lƣợng Staphylococcus aureus . 8

4.1. Quy trình đị nh lƣợng . 8

4.2. Kết quả . 9

4.3. Kết luận . 9

4.4. Mở rộng . 9

5. Định tính Samonella trong 25 (g) mẫu . 11

5.1. Quy trình đị nh tính . 11

5.2. Kết quả . 12

5.3. Mở rộng . 12

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY