Báo cáo Phân vùng sinh thái lâm nghiệp ở Việt Nam

1 đặt vấn đề Tăng phát thải khí nhà kính là nguyên nhân gây nên hiện tượng nóng lên toàn cầu, làm biến đổi khí hậu rõ nét trong những năm gần đây và vấn đề này đang được tất cả các quốc gia trên thế giới quan tâm. để hạn chế phát thải khí nhà kính, chủ yếu là khí các bon níc (CO2) một mặt các nước phát triển cần cam kết giảm phát thải, mặt khác cần bảo vệ phát triển rừng nhất là ở các nước nhiệt đới nơi tập trung lớn diện tích rừng nhiệt đới và là bể hấp thụ và lưu trữ khí các bon níc. Với ý nghĩa đó tại Hội nghị các bên lần thứ 13 (COP 13) diễn ra tại Bali, Indonesia vào tháng 12/2007, các bên liên quan đã thông qua Kế hoạch Hành động Bali (Bali Action Plan) trong đó có đề xuất lộ trình xây dựng và đưa REDD trở thành một cơ chế chính thức thuộc hệ thống các biện pháp hạn chế biến đổi khí hậu trong tương lai, đặc biệt là sau khi giai đoạn cam kết đầu tiên của Nghị định thư Kyoto hết hiệu lực vào năm 2012. REDD là viết tắt cụm từ tiếng Anh Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries – nghĩa là Giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng ở các nước đang phát triển.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC