Báo cáo Phân tích - Công ty cổ phần sữa Việt Nam

MỤC LỤC 1.  Tóm tắt kết quảkinh doanh qua các năm. 3 2.  Thông tin chung. 3 3.  Cơcấu sởhữu tại ngày 31/12/2008. 3 4.  Danh sách một sốcổ đông lớn của VNM tại ngày 31/12/2008. 4 5.  Công ty con, công ty liên kết. 4 6.  Sản phẩm. 5 7.  Nguyên, vật liệu. 5 8.  Phân tích tài chính:. 6 9.  Các dựán đầu tư:. 10 10.  Phân tích SWOT. 10 11.  Phân tích kỹthuật. 11

MỤC LỤC

1.  Tóm tắt kết quảkinh doanh qua các năm. 3

2.  Thông tin chung. 3

3.  Cơcấu sởhữu tại ngày 31/12/2008. 3

4.  Danh sách một sốcổ đông lớn của VNM tại ngày 31/12/2008. 4

5.  Công ty con, công ty liên kết. 4

6.  Sản phẩm. 5

7.  Nguyên, vật liệu. 5

8.  Phân tích tài chính:. 6

9.  Các dựán đầu tư:. 10

10.  Phân tích SWOT. 10

11.  Phân tích kỹthuật. 11

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY