Báo cáo Một số giải pháp cải tiến hệ thống thông tin phục vụ quản lý ở Tổng Công ty Thép Việt Nam

Khâu thu thập thông tin là khâu đầu tiên của hệ thống thông tin. Yêu cầu chính của khâu này là : - Đúng yêu cầu : vì có rất nhiều tài liệu nên không thể thu thập tất cả mọi tài liệu, mà chỉ thu thập những thông tin nào có chứa những thông tin đáp ứng yêu cầu của người dùng tin, vì thế cần phải xác định các nguồn thông tin. Nhưng ở Tổng Công ty việc xác định các nguồn thông tin này còn nhiều yếu kém , biểu hiện của hệ thống là chưa xác định chính xác các nguồn thông tin nên chưa đáp ứng được yêu cầu của người dùng tin. - Đầy đủ và có chất lượng thông tin cao : điều này có nghĩa là phải thường xuyên thu thập tin tức, không trùng lặp không bỏ sót. Thu thập không chỉ những thông tin chính thống mà cả những thông tin không chính thống những thông tin này nhiều khi giúp ích rất nhiều cho Tổng Công ty. Yêu cầu này ở Tổng Công ty cũng thực hiện rất hạn chế . Nhiều thông tin thu thập được không còn có giá trị, bỏ sót nhiều thông tin quan trọng có chất lượng ảnh hưởng không tốt đến hoạt động của cả hệ thống thông tin phục vụ quản lý ở Tổng Công ty.

Khâu thu thập thông tin là khâu đầu tiên của hệ thống thông tin. Yêu cầu chính của khâu này là :

- Đúng yêu cầu : vì có rất nhiều tài liệu nên không thể thu thập tất cả mọi tài liệu, mà chỉ thu thập những thông tin nào có chứa những thông tin đáp ứng yêu cầu của người dùng tin, vì thế cần phải xác định các nguồn thông tin. Nhưng ở Tổng Công ty việc xác định các nguồn thông tin này còn nhiều yếu kém , biểu hiện của hệ thống là chưa xác định chính xác các nguồn thông tin nên chưa đáp ứng được yêu cầu của người dùng tin.

- Đầy đủ và có chất lượng thông tin cao : điều này có nghĩa là phải thường xuyên thu thập tin tức, không trùng lặp không bỏ sót. Thu thập không chỉ những thông tin chính thống mà cả những thông tin không chính thống những thông tin này nhiều khi giúp ích rất nhiều cho Tổng Công ty. Yêu cầu này ở Tổng Công ty cũng thực hiện rất hạn chế . Nhiều thông tin thu thập được không còn có giá trị, bỏ sót nhiều thông tin quan trọng có chất lượng ảnh hưởng không tốt đến hoạt động của cả hệ thống thông tin phục vụ quản lý ở Tổng Công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY