Báo cáo kết quả thực tập tại vùng đồng bằng sông Cửu Long

™Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - XH của ĐBSCL. Gồm 13 tỉnh thành. ™ Diện tích tự nhiên: 3,96 tr ha (12% diện tích cả nước). Đất phù sa ngọt chiếm khoảng 1,2 trha. Đất phèn và đất mặn chiếm khoảng 2,5 tr ha. Diện tích còn lại là đất núi và than bùn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC