Báo cáo Hoạt động nhập khẩu tại công ty Cổ phần Thiết bị khí tượng thủy văn và môi trường Việt Nam HYMETCO

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 21.1. Quá trình thành lập: 21.2. Tổ chức công ty: 41.3. Năng lực sản xuất và kinh doanh cung ứng thiết bị 4CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY 92.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy phòng Kinh Doanh: 92.2. Mặt hàng nhập khẩu : 102.3. Nguồn cung cấp : 102.4. Khách hàng : 112.5. Quy trình nhập khẩu : 112.5.1. Chuẩn bị bộ hồ sơ làm thủ tục hải quan. 122.5.2. Khai báo hải quan 13CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỚI CÔNG TY 163.1. Các biện pháp mở rộng thị trường: 173.2. Giành thị phần bằng cách trở thành đại lý độc quyền: 173.3. Nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân viên: 18KẾT LUẬN 19TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 2

1.1. Quá trình thành lập: 2

1.2. Tổ chức công ty: 4

1.3. Năng lực sản xuất và kinh doanh cung ứng thiết bị 4

CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY 9

2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy phòng Kinh Doanh: 9

2.2. Mặt hàng nhập khẩu : 10

2.3. Nguồn cung cấp : 10

2.4. Khách hàng : 11

2.5. Quy trình nhập khẩu : 11

2.5.1. Chuẩn bị bộ hồ sơ làm thủ tục hải quan. 12

2.5.2. Khai báo hải quan 13

CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỚI CÔNG TY 16

3.1. Các biện pháp mở rộng thị trường: 17

3.2. Giành thị phần bằng cách trở thành đại lý độc quyền: 17

3.3. Nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân viên: 18

KẾT LUẬN 19

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY