Báo cáo Duy trì và phát triển nguồn nhân lực tại công ty tnhh tin học Anh Việt- Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Trang 4CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN. 7 1.1 Khái niệm, vai trò ý nghĩa, mục tiêu và chức năng của quản trị nguồn nhân lực 71.1.1 Khái niệm .71.1.2 Vai trò và ý nghĩa 71.1.3 Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực. 81.1.4 Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực. 81.2 Cơ sở lý luận về duy trì và phát triển nguồn nhân lực. 101.2.1 Khái niệm về duy trì và phát triển nguồn nhân lực 101.2.2 Phân loại hình thức đào tạo. 111.2.3 Làm thế nào để duy trì nguồn nhân lực 111.2.4 Các hình thức kích thích lao động. 141.2.5 Quan hệ lao động 15CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC ANH VIỆT 18 2.1 Khái quát về Công ty. 182.1.1 Tổng quan về Công ty. 182.1.2 Cơ cấu tổ chức. 192.1.3 Lĩnh vực hoạt động của Công ty 222.1.4 Kết quả sản xuất hoạt động kinh doanh của Công ty. 23 2.2 Thực trạng về tình hình duy trì và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 262.2.1 Cơ cấu nhân lực tại Công ty 262.2.2 Quy chế lao động tại Công ty. 282.2.3 Thực trạng về lương, thưởng và đào tạo 322.3 Nhận xét: 382.3.1 Thuận lợi của Công ty 382.3.2 Những tồn tại hiện có của Công ty. 39CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY. 40 3.1 Hướng phát triển của công ty đối với nguồn nhân lực trong 5 năm tới 40 3.2 Đề xuất giải pháp đối với tình hình duy trì và phát triển nguồn nhân lực của Công ty. 40KẾT LUẬN 43TÀI LIỆU THAM KHẢO.PHỤ LỤC.

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU Trang 4

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN. 7

1.1 Khái niệm, vai trò ý nghĩa, mục tiêu và chức năng của quản trị nguồn nhân lực 7

1.1.1 Khái niệm .7

1.1.2 Vai trò và ý nghĩa 7

1.1.3 Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực. 8

1.1.4 Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực. 8

1.2 Cơ sở lý luận về duy trì và phát triển nguồn nhân lực. 10

1.2.1 Khái niệm về duy trì và phát triển nguồn nhân lực 10

1.2.2 Phân loại hình thức đào tạo. 11

1.2.3 Làm thế nào để duy trì nguồn nhân lực 11

1.2.4 Các hình thức kích thích lao động. 14

1.2.5 Quan hệ lao động 15

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC ANH VIỆT 18

2.1 Khái quát về Công ty. 18

2.1.1 Tổng quan về Công ty. 18

2.1.2 Cơ cấu tổ chức. 19

2.1.3 Lĩnh vực hoạt động của Công ty 22

2.1.4 Kết quả sản xuất hoạt động kinh doanh của Công ty. 23

2.2 Thực trạng về tình hình duy trì và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 26

2.2.1 Cơ cấu nhân lực tại Công ty 26

2.2.2 Quy chế lao động tại Công ty. 28

2.2.3 Thực trạng về lương, thưởng và đào tạo 32

2.3 Nhận xét: 38

2.3.1 Thuận lợi của Công ty 38

2.3.2 Những tồn tại hiện có của Công ty. 39

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY. 40

3.1 Hướng phát triển của công ty đối với nguồn nhân lực trong 5 năm tới 40

3.2 Đề xuất giải pháp đối với tình hình duy trì và phát triển nguồn nhân lực của Công ty. 40

KẾT LUẬN 43

TÀI LIỆU THAM KHẢO.

PHỤ LỤC.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY