Báo cáo Đánh giá các hệ thống canh tác chính ở đồng bằng sông Cửu Long

Nội dung báo cáo: + Khái quát và đánh giá chung về hệ thống canh tác ở Đồng bằng sông Cửu Long. + Phân tích mô hình hệ thống canh tác bền vững: VAC-B ở Cần Thơ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC