Nội dung báo cáo I.Các thuật ngữ viết tắt II.Tổng quan về Mobile – Adhoc – Network (MANET): 2.1.MANET là gì 2.2.Các giao thức định tuyến trong MANET 2.3.Giới thiệu chung về mạng mắt lưới không dây WMN (Wireless Mesh Network ) 2.4.Định tuyến trong mạng WMN 2.5.Tiêu chuẩn IEEE 802.11s 2.6.Định tuyến trong mạng hình lưới 802.11s III.Giao thức định tuyến vectơ cự ly theo yêu cầu tùy biến AODV: 3.1.Tổng quan về AODV 3.2.Định dạng các gói tin 3.3.Hoạt động của AODV IV.Giao thức định tuyến nguồn động DSR: 4.1.Tổng quan về DSR 4.2.Vấn đề cơ bản của cơ chế xác định tuyến và duy trì tuyến 4.3.Định dạng mào đầu các lựa chọn DSR 4.4.Hoạt động của DSR 4.5.Vị trí của chức năng định tuyến DSR trong mô hình tham khảo ISO V.Tài liệu tham khảo

Nội dung báo cáo

I.Các thuật ngữ viết tắt

II.Tổng quan về Mobile – Adhoc – Network (MANET):

2.1.MANET là gì

2.2.Các giao thức định tuyến trong MANET

2.3.Giới thiệu chung về mạng mắt lưới không dây WMN (Wireless Mesh Network )

2.4.Định tuyến trong mạng WMN

2.5.Tiêu chuẩn IEEE 802.11s

2.6.Định tuyến trong mạng hình lưới 802.11s

III.Giao thức định tuyến vectơ cự ly theo yêu cầu tùy biến AODV:

3.1.Tổng quan về AODV

3.2.Định dạng các gói tin

3.3.Hoạt động của AODV

IV.Giao thức định tuyến nguồn động DSR:

4.1.Tổng quan về DSR

4.2.Vấn đề cơ bản của cơ chế xác định tuyến và duy trì tuyến

4.3.Định dạng mào đầu các lựa chọn DSR

4.4.Hoạt động của DSR

4.5.Vị trí của chức năng định tuyến DSR trong mô hình tham khảo ISO

V.Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY