Bài tập trắc nghiệm chuyển đổi câu Tiếng Anh

92. It isn’t necessary for us to get a visa for Singapore.

A. We needn’t get a visa for Singapore.

B. We mustn’t get a visa for Singapore.

C. We mayn’t get a visa for Singapore.

D. We shouldn’t get a visa for Singapore.

93. The girl just said hello. She is Tom’s youngest sister.

A. The girl who just said hello is Tom’s youngest sister.

B. The girl saying hello is Tom’s youngest sister.

C. The girl just said hello is Tom’s youngest sister.

D. The girl, who just said hello, is Tom’s youngest sister.

94. I’m waiting for the bus. It is late.

A. The bus which I’m waiting is late.

B. The bus whom I’m waiting for is late.

C. The bus for that I’m waiting is late.

D. The bus I’m waiting for is late.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY