Bài tập ôn hè Toán 3: dạng toán rút về đơn vị

Bài 18: Dũng mua 3 bút chì và 5 quyển vở hết 21 nghìn đồng. Hùng mua 5 quyển vở và 5 bút chì hết 25 nghìn đồng. Hỏi mỗi quyển vở giá bao nhiêu? Mỗi bút chì giá bao nhiêu?

Hướng dẫn

Hùng mua nhiều hơn Dũng: 5 – 3 = 2 (bút chì)

Giá tiền hai bút chì: 25 – 21 = 4 (nghìn đồng)

Giá tiền 1 bút chì: 4 : 2 = 2 (nghìn đồng)

Giá tiền 3 bút chì: 2 x 3 = 6 (nghìn đồng)

Giá tiền 5 quyển vở: 21 – 6 = 15 (nghìn đồng)

Giá tiền 1 quyển vở: 15 : 5 = 3 (nghìn đồng)

Đáp số: 1 bút chì: 2 nghìn đồng

1 quyển vở: 3 nghìn đồng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY