Bài tập nhóm thương mại

Khi biết công ty CP X đang thực hiện chương trình giảm giá các sản phẩm gỗ nhập khẩu từ Malayxia, đây rất có thể là một dịp để mua được gỗ với giá rẻ vì giá gỗ trong thời gian tới có thể tăng cao hơn, công ty TNHH B có nghĩa vụ phải thông báo cho thương nhân A về cơ hội đó và chờ đợi ý kiến từ thương nhân A. Nếu thương nhân A (bên giao đại diện) chấp nhận thì công ty TNHH B (bên đại diện) mới được nhân danh và thay mặt thương nhân A ký kết hợp đồng mua gỗ nhập khẩu từ Malayxia có giá trị 150 triệu với công ty CP X. Nếu thương nhân A không đồng ý thì công ty TNHH B không được ký kết hợp đồng đó. Việc công ty TNHH B không thông báo cho thương nhân A về tình hình cụ thể liên quan tới việc ký kết hợp đồng mua gỗ mà tự mình nhân danh và thay mặt thương nhân A đi giao kết hợp đồng với công ty CP X là vi phạm về nghĩa vụ của bên đại diện. Hơn nữa hợp đồng đại diện giữa thương nhân A và công ty TNHH B nêu rõ giá trị của mỗi hợp đồng mà bên đại diện (công ty TNHH B) nhân danh bên giao đại diện (thương nhân A) được ký kết có giá trị tối đa là 100 triệu đồng trong thời hạn 6 tháng từ 1/6/2005 đến 31/12/2005 đồng thời, trong cùng một thời điểm bên đại diện không được quyền ký kết nhiều hợp đồng.

Khi biết công ty CP X đang thực hiện chương trình giảm giá các sản phẩm gỗ nhập khẩu từ Malayxia, đây rất có thể là một dịp để mua được gỗ với giá rẻ vì giá gỗ trong thời gian tới có thể tăng cao hơn, công ty TNHH B có nghĩa vụ phải thông báo cho thương nhân A về cơ hội đó và chờ đợi ý kiến từ thương nhân A. Nếu thương nhân A (bên giao đại diện) chấp nhận thì công ty TNHH B (bên đại diện) mới được nhân danh và thay mặt thương nhân A ký kết hợp đồng mua gỗ nhập khẩu từ Malayxia có giá trị 150 triệu với công ty CP X. Nếu thương nhân A không đồng ý thì công ty TNHH B không được ký kết hợp đồng đó. Việc công ty TNHH B không thông báo cho thương nhân A về tình hình cụ thể liên quan tới việc ký kết hợp đồng mua gỗ mà tự mình nhân danh và thay mặt thương nhân A đi giao kết hợp đồng với công ty CP X là vi phạm về nghĩa vụ của bên đại diện. Hơn nữa hợp đồng đại diện giữa thương nhân A và công ty TNHH B nêu rõ giá trị của mỗi hợp đồng mà bên đại diện (công ty TNHH B) nhân danh bên giao đại diện (thương nhân A) được ký kết có giá trị tối đa là 100 triệu đồng trong thời hạn 6 tháng từ 1/6/2005 đến 31/12/2005 đồng thời, trong cùng một thời điểm bên đại diện không được quyền ký kết nhiều hợp đồng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY