5.Ma trận độ cứng của toàn hệ khi đưa vào điều kiện biên:Do các liên kết ngăn cản chuyển vị nên chuyển vị tại các nút 1 (q1, q2 ,q3),nút 3 (q7, q8 ,q9) và q13,q14 của nút 5 bằng không.Ma trận độ cứng của toàn hệ khi đưa vào điều kiện biên [K*] được xác định bằng cách bỏ đi hàng và cột thứ i nếu chuyển vị qi =0 tức là bỏ đi hàng và cột thứ 1,2,3,7,8,9,13,14 của ma trận độ cứng đã khử trùng lặp

5.Ma trận độ cứng của toàn hệ khi đưa vào điều kiện biên:

Do các liên kết ngăn cản chuyển vị nên chuyển vị tại các nút 1 (q1, q2 ,q3),nút 3 (q7, q8 ,q9) và q13,q14 của nút 5 bằng không.

Ma trận độ cứng của toàn hệ khi đưa vào điều kiện biên [K*] được xác định bằng cách bỏ đi hàng và cột thứ i nếu chuyển vị qi =0 tức là bỏ đi hàng và cột thứ 1,2,3,7,8,9,13,14 của ma trận độ cứng đã khử trùng lặp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY