Bài kiểm tra môn tiếng Anh unit 16

Câu hỏi thứ 19 Choose the best answer to complete each of the following sentences. Minh ran .his brother, Thanh a. so slowly as b. more slowly than c. slowlier d. as slow as Câu hỏi thứ 20 Choose the best answer to complete each of the following sentences. This architecture is a .of our city a. proud b. want c. thank d. pride Câu hỏi thứ 21 Choose the best answer to complete each of the following sentences. The .of President Ho Chi Minh's Mausoleum took place from 1973 to 1975a. contruction b. contructal c. construcion d. constructment

Câu hỏi thứ 19

Choose the best answer to complete each of the following sentences.

Minh ran .his brother, Thanh

a. so slowly as

b. more slowly than

c. slowlier

d. as slow as

Câu hỏi thứ 20

Choose the best answer to complete each of the following sentences.

This architecture is a .of our city

a. proud

b. want

c. thank

d. pride

Câu hỏi thứ 21

Choose the best answer to complete each of the following sentences.

The .of President Ho Chi Minh's Mausoleum took place from 1973 to 1975

a. contruction

b. contructal

c. construcion

d. constructment

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY