Bài kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2017 - 2018 môn Tin học 8 - Mã đề 228

Câu 6: Trong các từ sau, từ nào là từ khoá:

A. TAMGIAC B. TAM_GIAC C. BEGINEND D. Begin

Câu 7: Lệnh lặp nào sau đây là đúng?

A. For := to do ;

B. For = to do ;

C. For := to do ;

D. For : to do ;

Câu 8: Giá trị của biểu thức -5 MOD 2 là:

A. -2 B. 2 C. -1 D. 1

Câu 9: Trong các tên sau, tên nào là tên đúng trong Pascal:

A. Chu vi; B. 1A ;

C. A1; D. CHU VI;

Câu 10: Hãy cho biết giá trị của biến T bằng bao nhiêu khi thực hiện đoạn chương trình sau:

n:=1; T:=50;

While n < 15 do begin n := n+5; T := T - n end;

A. 15 B. 17 C. 16 D. 14

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY